Kontakt

Annika Wassén
Regional scenkonstkonsulent
Telefon: 0498-291058
E-post: annika.wassen@ltpg.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Scenkonstkonsulent

Scenkonstkonsulentens ansvarsområde är att arbeta främjande inom områdena teater, dans och musik, samt att göra den gotländska scenkonsten mer tillgänglig för alla.

Scenkonstkonsulenten har ett strategiskt främjandeuppdrag som bland annat innebär samordnande och kontakter med olika aktörer inom scenkonstområdet, både civilsamhället och de fria professionella kulturskaparna. Konsulenten har en rådgivande funktion och är en samtalspart för idéer och frågor, undersöker behov av och initierar t ex seminarier, utbildningar och projekt.

Främjandeverksamheten inom scenkonst syftar till utveckling, omvärldsbevakning, brobyggande och nätverksskapande mellan olika aktörer inom och utanför scenkonstområdet. I arbetet ingår också att utveckla nya vägar för publikkontakter, samt att ta initiativ till projekt som förnyar och utvecklar scenkonstområdet i regionen, liksom att särskilt främja barn och ungas möjligheter att ta del av scenkonst både som publik och aktivt utövande. 

Scenkonstkonsulent är Annika Wassén som arbetar 100 procent. Huvudman för scenkonstkonsulenten är Länsteatern.

Annika Wassén