Kontakt

Kultur och fritid
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81  Visby
Telefon (växel): 0498-26 90 00

E-post bokningsfrågor: bokning@gotland.se
E-post föreningsfrågor: forening@gotland.se

Kontaktuppgifter till respektive enhet finns under flikarna till vänster.

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gotlandsmusikens blåsare. (Foto: Anna Ericsson)

Scenkonst

Scenkonst är ett samlingsnamn för de konstformer som framförs inför en publik från någon form av scen. Hit räknar vi normalt teater, dans och musik.

Möjligheterna att på olika sätt ta del av scenkonst är stora. Dels via våra regionala institutioner Länsteatern och Gotlandsmusiken, dels via det fria kulturlivets många utövare och organisationer.

Det finns många scener och andra lokaler för kulturskapande i olika skepnader över ön. Detta i form av exempelvis scener på Länsteatern, Wisby Strand, Säveaulan, Almedalsbiblioteket, Sliteteatern, Hemsegården och Rondo i Klintehamn. Här finns även scener i form av krogscener och klubbar och utomhusscener som Kultudralen/S:t Nicolai, Romateatern och Närsakarscenen.

Repetitions- och övningslokaler för musik och dans finns bland annat på Kulturskolan och Fenix Ungkulturhus.

Klicka dig vidare i vänsterkolumnen och läs mera om vad som erbjuds inom respektive område.