Kontakt

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tfn: 0498-26 95 50
Hemsida. www.gotland.se/komvux

Hanna Sällström Jonasson, rektor 
E-post: hanna.jonasson@gotland.se
Tel: 0498-26 93 58

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Komvux som särskild utbildning

Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Särvux har kurser som motsvarar grundsärskolans kurser samt inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans nationella program. På Särvux kan du söka kurser som du inte tidigare har läst.

  • En individuell studieplan görs i samarbete mellan elev, studie- och yrkesvägledare och lärare.
  • Du börjar dina studier på den nivå du befinner dig.
  • Du arbetar i trygg miljö och i små grupper.
  • Du studerar en eller flera gånger i veckan.
  • Det kostar ingenting att studera på Särvux.