Kontakt

Särskolans expedition
Besöks- och postadress: Säves väg 10, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 94 52

Anna Levén, rektor för Solbergaskolans grundsärskola, Norrbacka grundsärskola och kompletterande fritidshem, Polhems grundsärskola, samundervisningsgrupper
Telefon: 0498-20 42 64
E-post: anna.leven@gotland.se

Ulrika Forsberg
Skolchef för Särskolans linje och rektor för Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, Desideria grundsärskola och kompletterande fritidshem
Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Veronica Båtelsson
Skoladministratör
Telefon: 0498-26 94 52, 0737-658 051
E-post: veronica.batelsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särskola

Vi lär genom hela vår kropp, genom alla våra sinnen i
meningsfulla sammanhang.

Grundsärskolan är nioårig och är ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan finns till för de elever, som efter en utredning inte bedöms kunna nå grundskolans mål beroende på en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Vårdnadshavarna kan då erbjudas skolgång i särskolan för sitt barn.  Vårdnadshavare har rätt att tacka nej till erbjudandet.

Grundsärskolan ska ge eleverna en anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar deras förmåga att tillägna sig dessa. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola.

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan välja efter avslutad grundsärskola.

Alla särskolans skolformer har stöd av särskolans resursteam, det vill säga kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och elevhälsa.

Vill du veta mer om vår verksamhet så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du kan även läsa mer under respektive skolform.

 

 

Hitta direkt