Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild av konstverk med olikfärgade fält

Särskilda uppdrag december 2021

I november 2021 utlyste Region Gotland särskilda uppdrag i syfte att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland. 101 ansökningar inkom och av dessa tilldelades 30 uppdrag, varav 9 till unga konstnärer.

Kriterierna var bland annat att den sökande skulle vara aktiv och verksam professionell kulturskapare.
 
Urvalet gjordes av medarbetare på Kulturenheten i samarbete med kulturkonsulenterna.  I urvalsprocessen vägdes mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer in. 
 
I nedanstående länk kan du se tilldelningen samt korta beskrivningar av projektidéerna.