Kontakt

Sanda skola
623 79 Klintehamn

Telefon lärarrum: 070-447 78 42

Telefon fritidshem: 070-447 78 69

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Kiki Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

Socialpedagoger, Tfn 070-083 21 83

Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
E-post: annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Daniel Seestrand, 0498-269455
E-post: daniel.seestrand@edu.gotland.se

Skolkurator: Frida Fogelberg, 070-083 22 58
E-post: frida.fogelberg@edu.gotland.se

Studie- och yrkesvägledare, SYV: Malin Edman, 0498-263494
 
Vaktmästare: Stig Fröström, 070-447 75 73
E-post:  stig.frostrom@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkomna till Sanda skola (F-3)

Genom glädje och lust att lära skapar vi trygghet och en bred kunskapsbas.

Sanda skola  omfattar grundskola F-3 och skolbarnomsorg.

Sanda skola ger goda möjligheter för elevernas språkutveckling där vårt motto är: 

Språket är en källa till glädje genom hela livet.

Vi ger eleverna möjlighet att utvecklar social kompetens och samarbetsförmåga så att respekt och arbetsro råder. Vi uppmanar elever att själva söka sig fram till kunskap och vara aktiva inlärare. Stor vikt läggs vid att barnen är kreativa genom att arbeta med kunskaper i form av skapande på olika sätt t. ex. med bild, musik, rörelse och dramatiseringar.

Alla våra vårdnadshavare är en viktig kunskapsresurs i skolarbetet där alla kan bidra med erfarenhet från såväl yrkesliv som fritid. 

 

Antalet elever på Sanda skola varierar från år till år men brukar ligga runt ca 65-70.

 

Hitta direkt