Kontakt

Maud Haag
Telefon: 0498-26 94 04
E-post: maud.haag@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Orienteringskurs samhällslots

Utbildningen riktar sig till dig som vill använda dina språkkunskaper (arabiska, somaliska, tigrinja, dari eller kurdiska) för att lotsa nyanlända in i den svenska skolan och samhället.

Syftet med utbildningen är att du ska ingå i en samhällslotspool vid integrationsenheten, där skolan och myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket kan beställa språkstöd. De kontakter man får som samhällslots kan i förlängningen leda till jobb.

Utbildningens innehåll

Du får kunskaper om hur den svenska skolan är organiserad samt hur myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt olika organisationer i samhället fungerar. Du kommer att arbeta med att utöka ditt ordförråd inom dessa olika områden, få praktisk erfarenhet samt färdighet i att hjälpa till som språkstöd vid olika typer av samtal och kontakter.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en orienteringskurs på 100 poäng som startar den 2 april 2019. Den är 8 veckor lång och undervisningen sker på Kompetenscentrum 8 – 12 tisdagar och torsdagar. Resterande tid är praktik och självstudier.

Ansökan och behörighet
Du bör ha betyg från SFI kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska. Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan språk, ålder och kön.

Ansökan görs senast den 22 mars 2019 på ansökningsblanketten nedan.

Ett utdrag ur belastningsregistret (beställs hos polisen) skickas tillsammans med ansökan direkt till:

Kompetenscentrum Gotland / Maud Haag
Gesällgatan 7
621 82 Visby