Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd för säkra evenemang

Evenemang är komplexa verksamheter som kräver kunskap och god planering. Därför är det viktigt att du som arrangör planerar för säkerhet, hälsa och trygghet. 

På den här sidan har vi samlat några användbara länkar som innehåller tips, råd och blanketter som du som arrangör kan ha nytta av för att skapa ett tryggt och säkert evenemang.