Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rurban region

Under 2019 deltar Region Gotland i Reglabs lärprojekt Rurban region.

Läs mer om projektet och ta del av den information som förmedlas inom projektet på denna sida: www.reglab.se/projekt/rurban-region