Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Tel: 0498-26 96 81, 070-447 74 36
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Samordnare barnkultur och konsthandläggare
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Rum för kultur

Rum för kultur

Kulturen behöver möten för samtal och forum för tankeutbyte och diskussion. Det vi tidigare kallade Kulturfrukost har bytt namn till Rum för kultur och mötena inträffar numera lite olika tider på dygnet och i veckan. Välkommen att delta!

Opretentiösa mötesplatser utanför mera formella sammanträden och arbetsmöten är viktigt. Vi som på olika sätt arbetar med kultur - utövare, politiker, tjänstemän, forskare, ideella krafter - behöver ett kravlöst forum där vi kan utbyta tankar, bevaka gemensamma intressen och se vad som är på gång just nu.

Kulturenheten har en lång tradition av att erbjuda samtals- och mötesplatser för personer som arbetar med kultur på olika sätt, eller "bara" är intresserade. Redan 2006 startade det som först kallades Kulturfrukost och sedan bytte namn till Rum för kultur. Teman varierar kring det som är aktuellt och behöver belysas, diskuteras och berättas. Ofta gästas Rum för kultur av sakkunniga eller experter av olika slag. Ibland är de lokalt verksamma, ibland nationellt och ibland internationellt.

  • Tanken med Rum för kultur är att en ska bli inspirerad och hitta nätverk och kanske samarbetspartners.
  • Ambitionen är att deltagare ska få möta ett aktuellt ämne och sedan få möjlighet att diskutera, ibland utifrån frågeställningar, ibland fritt.
  • Det viktigaste är mötet människor emellan.
  • Du kan alltid köpa fika på Rum för kultur. 

Kom och lyssna och delge oss dina tankar om hur vi tillsammans kan hjälpa till att utveckla kulturen på Gotland!