Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rörelsefilmer

Här finns både korta filmer för en rörelsepaus i vardagen och lite längre filmer till enklare gympapass.

Filmerna är gjorda av Hälsofrämjande enheten som arbetar särskilt med hälsa och gemenskap för gotlänningar 65+. Men filmerna passar självklart lika bra för andra grupper också.