Kontakt

Post/besöksadress:
Romaskolan
Kungsallén 1
622 54 Romakloster

 Expedition:
Inger Harstäde
tfn: 0498-20 41 61
epost: inger.harstade@gotland.se

Rektor:
Jennie Nilsson
tfn: 0498-20 41 02
epost: jennie.nilsson@gotland.se

Biträdande rektor:
Robert Edfeldt
tfn: 0498- 20 41 29
epost: robert.edfeldt@gotland.se

Storbarnsfritids: Tfn: 0739 76 20 35

Lärarrum: Tfn: 0498 -20 41 12

Vaktmästare: Tfn: 073 765 82 10

Kök: Tfn: 0498 -20 42 83

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Romaskolan F-9

VISION FÖR ROMA SKOLOMRÅDE

Vår vision för Roma skolområde som samtliga medarbetare har varit delaktiga i att ta fram är:

I Roma SO ska vi arbeta kunskapsutvecklande och målinriktat med varje elev.
Detta sker i samarbete mellan våra elever, personal, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Där helhetssyn, ämneskunskaper och trygghet är våra största ledstjärnor.

 

Romaskolan erbjuder elever möjlighet att utvecklas efter sina egna, individuella förutsättningar och personliga egenskaper. Trygghet och studiero med fokus på inlärning ger goda förutsättningar att klara vidare studier. Vi har höga förväntningar på våra elever eftersom vi vet att det skapar bättre förutsättningar för att nå höga resultat.

Hitta direkt