Kontakt

Post/besöksadress:
Romaskolan
Kungsallén 1
622 54 Romakloster
 

Rektor:
Jennie Nilsson
tfn: 0498-20 41 02
epost: jennie.nilsson@gotland.se

Bitr Rektor:
 

Expedition:
Inger Harstäde
tfn: 0498-20 41 61
epost: inger.harstade@gotland.se

Storbarnsfritids: Tfn: 0739 76 20 35

Lärarrum: Tfn: 0498 -20 41 12

Vaktmästare: Tfn: 073 765 82 10

Kök: Tfn: 0498 -20 42 83

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Romaskolan (F-9)

Romaskolan omfattar grundskola skolår F-9 och har totalt ca 360 elever. 

Romaskolan erbjuder elever möjlighet att utvecklas efter sina egna, individuella förutsättningar och personliga egenskaper. Trygghet och studiero med fokus på inlärning ger goda förutsättningar att klara vidare studier.

Vi har höga förväntningar på våra elever eftersom vi vet att det skapar bättre förutsättningar för att nå höga resultat.

 

Hitta direkt