Kontakt

Post/besöksadress:
Romaskolan
Kungsallén 1
622 54 Romakloster

 Expedition:
Inger Harstäde
tfn: 0498-20 41 61
epost: inger.harstade@gotland.se

Rektor:
Viktoria Norberg
tfn: 0498-20 41 02
epost: viktoria.norberg@gotland.se

Biträdande rektor:
Robert Edfeldt
tfn: 0498- 20 41 29
epost: robert.edfeldt@gotland.se

Bokcafé:
Tfn: 20 43 47 (även sjukanmälan åk 7-9)

F-6 och fritids: Tfn: 0498 - 20 41 39

Storbarnsfritids: Tfn: 0739 76 20 35

Lärarrum: Tfn: 0498 -20 41 12

Vaktmästare: Tfn: 073 765 82 10

Kök: Tfn: 0498 -20 42 83

Städ: Tfn: 0498 -20 41 65

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Romaskolan F-9

VISION FÖR ROMA SKOLOMRÅDE

Vår vision för Roma skolområde som samtliga medarbetare har varit delaktiga i att ta fram är:

I Roma SO ska vi arbeta kunskapsutvecklande och målinriktat med varje elev. Detta sker i samarbete mellan våra elever, personal, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Där helhetssyn, ämneskunskaper och trygghet är våra största ledstjärnor.

 

 

Hitta direkt