Kontakt

För bokning av Riddare Bagge, kontakta:
Lena Kolmodin
Telefon: 0498-20 17 14
E-posta: lena.kolmodin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Riddare Bagge av Region Gotland

Riddare Bagge representerar hela Region Gotland och har fått sitt uppdrag av regionfullmäktige.

Riddare Bagge kan användas i sammanhang där regionfullmäktige eller regionstyrelsen representerar Region Gotland och Gotland.

Lämpliga evenemang är exempelvis invigningar, ceremonier av olika slag, vid besök (både nationella och internationella) och andra tillställningar av festlig karaktär.