Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ordförandeklubba till regionfullmäktige

Webbsändning från regionfullmäktige 18 september

Publicerad 2023-09-18 09:00

Klockan 13.00 startar Region Gotlands fullmäktigesammanträde. Här kan du se webbsändningen från mötet.