Kontakt

Revisionen
Postadress: Revisionen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Mats Lundberg
Telefon: 0731 - 46 44 34 
E-post: mats.lundberg@kpmg.se

Revisorerna

Anita Ljustell
Telefon: 073- 988 26 26
 
Anita Skarphagen
Telefon: 070-366 61 98 
 
Arvid Mickelåker 
Telefon: 070-742 29 50
 
Barbro Hejdenberg Ronsten, ordförande
Telefon: 070-326 80 42
 
Carin Backlund, vice ordförande
Telefon: 073-600 13 17
 
Jonathan Carlsson
Telefon: 073-836 08 95
 
Lena Simonson
Telefon: 070-728 85 55
 
Mats Sundin
Telefon: 070-452 70 87
 
Thomas Gustafson
Telefon: 070-396 72 60

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Revisorerna med kontaktinformation

Fotograf: Karl Melander