Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd inför resor under coronapandemin

Sedan den 13 juni är det tillåtet att resa inom Sverige under förutsättning att du är symtomfri. Utifrån beslutet finns en del frågor kring resandet till och från Gotland och vad som gäller under ett besök på Gotland eller fastlandet. På den här sidan har vi samlat svar på några av dem. 

Personer som är symtomfria kan med stort eget ansvar resa inom Sverige.

I den allmänna nationella råden och föreskrifterna anges

 • Undvika kollektivtrafik och andra färdmedel där du inte har platsbiljett.
 • Gå och cykla i första hand om det är möjligt.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Du ska också säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett smittskyddssäkert sätt om du får symtom på covid-19.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Social distansering gäller som tidigare. Håll avstånd.

Regeringen fattade den 22 oktober 2020 beslut att ta bort de särskilda rekommendationernas som fanns för 70+. Regeringen menar att äldre fortsatt är en riskgrupp och bör vara noga med sina sociala kontakter. 


Läs mer om beslutet om resor.

Folkhälsomyndighetens information om hur vi kan röra oss i samhället under coronapandemin.

Folkhälsomyndighetens information om att minska smittspridning.

Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig.

Folkhälsomyndigheten avråder sedan 13 juni i år från resor i allmän kollektivtrafik, och du ska inte resa med något kollektivt färdmedel om du har symtom.

Om du måste resa kollektivt på Gotland gäller följande:

 • Köp en biljett innan du stiger på bussen.
 • En ny, tillfällig, enhetstaxa för enkelbiljetter har införts.
 • Gå på bussen i den bakre dörren på landbygdsbussar eller i den mellersta dörren på stadsbussar.
 • Håll i alla lägen avstånd till andra människor.
 • Undvik att resa då många andra reser. De turer som flest åker är morgon- och eftermiddagsturerna på linje 10, 11 och 20.

Här kan du läsa mer om kollektivtrafikens rutiner och anpassningar.

Du har ett stor eget ansvar för att undvika att trängsel uppstår. Undvik platser där du ser att det är mycket människor samlade på en mindre yta.

Till exempel:

 • Upplever du trängsel på ett utflyktsmål – välj ett annat område att vara på.
 • Upplever du trängsel i affärer – kontakta ägaren, välj en annan butik eller välj en annan tid att handla på där det är mindre med kunder.
 • Upplever du trängsel på restauranger, barer eller andra matställen – kontakta ägaren eller välj ett annat ställe att besöka.  

Riktlinjer gäller för näringsverksamheter som serverar mat och dryck. De är skyldiga att se till att det inte uppstår trängsel i lokaler och att sällskap ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra. Det får inte heller vara fler än 8 personer vid ett och samma bord

 

Region Gotlands ansvar för tillsyn.

Region Gotland har ansvar för tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för mat eller dryck. 

Läs mer om vad som gäller vid trängsel och hur du kan anmäla trängsel till regionen här.

Kom ihåg att det finns många natursköna platser att tillbringa sin gotlandsvistelse på och att vistas ute innebär en mindre risk för smittspridning än om du är inomhus.

På länsstyrelsens webbplats hittar du en lista på Gotlands naturreservat väl värda att besöka.

Om du är frisk och symptomfri är det okej att resa inom landet om det inte finns särskilda allmänna råd i en region som avråder från resor. 

Regeringens beslut innebär att du har ett stort personligt ansvar att förvalta det förtroende vi medborgare fått. Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig. 

Folkhälsomyndighetens information om att minska smittspridning

Innan du bestämmer dig för att resa behöver du begrunda följande:  

 • Undvika kollektivtrafik och andra färdmedel där du inte har platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
 • Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja om du, dina barn eller någon annan i ditt resesällskap, har förkylnings- eller andra covid-19-relaterade symtom (även lindriga).
 • Om du har en konstaterad covid-19-infektion är du skyldig att isolera dig enligt smittskyddslagen och alltså inte resa med kollektiva medel som färja eller flyg.
 • Innan du reser behöver du ha planerat för ett reservboende som du kan bo i, om du skulle få covid-19-relaterade symtom under ditt besök. Du ska kunna stanna på detta boende tills du är helt symtomfri eller har testat dig negativt för covid-19. Du kan inte resa till eller från Gotland med färja eller flyg med covid-19-relaterade symtom.
 • Du ska ha möjlighet att alltid följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer noggrant under hela din vistelse.

Det finns inga särskilda reserestriktioner för de som är 70 år och äldre.

Om du är äldre och överväger att resa, behöver du tänka extra på att resa säkert och se till att du inte utsätter dig för smitta i samband med resan. Det kan också vara bra att tänka på att samma restriktioner som gäller hemma, även gäller på din semesterort.

Om du behöver resa med allmänna transportmedel välj i första hand att resa där du kan boka plats, för att minska risken för trängsel under resan. 

Grupper som reser behöver följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla lägen under hela resan. Detta gäller alltså både under transport och på själva resmålet. Det handlar om att hålla avstånd, att mat och dryck kan serveras enligt gällande regler, att det finns goda förutsättningar för god hygien och att trängsel undviks.

Med uppdaterade kunskapsunderlag har man bedömt att ytterligare skydd kan uppnås genom att lägga till munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd. I första hand gäller det användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar klockan 7-9 och 16-18, då det vid dessa tider ibland uppstår trängsel. Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken gäller alla som är födda 2004 och tidigare, från och med den 7 januari 2021. Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att undvika situationen, stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls. Läs mer:

Munskyddsanvändning i samhället utanför vård och omsorg i kollektivtrafiken

Beroende på hur pandemin utvecklas så kommer vården att anpassa sig och kunna ställa om för fler intensivvårdsplatser och övrig sjukhusvård. Även om det finns vissa begränsningar i och med att vi är en ö som är beroende av flyg och färjetrafik, så kan alla som vistas på Gotland kan vara trygga med att det finns en säker och adekvat vård när akut behov uppstår.

Stanna på ditt boende och kontakta 1177

När du ringer till 1177 Vårdguiden får du rådgivning om din situation.
Där inleds också en bedömning om hur du ska hantera ditt tillstånd. Det kan handla om egenvård, vårdbesök eller om du har behov av transport till hemregion.

Ha ett reservboende klart innan din resa

Sjukvården har bara ansvar för personer som kräver en vårdinsats. Du måste alltså ha en plan för var du kan vara tills du är frisk och smittfri och kan resa hem, om du skulle insjukna under din semester. Detta innebär att du ett eget ansvar för att ordna ett boende där du kan isolera dig om du skulle få covid-19-relaterade symtom.
 
Besökare som behöver sjukhusvård och tillhör andra regioner kan behöva transporteras till vård i sin hemregion. En transport tar ungefär en eller två dagar att arrangera.

Res inte med buss, flyg eller färja vid symtom

Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja om du har förkylningssymptom eller andra covid-19-relaterade symtom, även om dessa är lindriga.

Om du som turist eller besökare på Gotland skulle bli sjuk under din vistelse och behöver rådgivning eller vård/akut tandvård, kontaktar du 1177 Vårdguiden.
Där kan du få hjälp med eventuell tidsbokning hos någon av de mottagningar som finns i Visby, Hemse och Slite eller hos Folktandvården.

Du som bor på Gotland och reser till annat län eller utomlands rekommenderas att ta reda på hur du kan söka vård på besöksorten före avresa.

Läs mer på 1177.se om hur du söker vård på Gotland.

Inför en utlandsresa eller om du är på väg hem från utlandet kan vissa länder ha krav på karantän. 

Följ nedan länk för hitta företag som erbjuder testning inkl reseintyg inför en utlandsresa. Här listas digitala vårdgivare som har angett att de kan utfärda reseintyg. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/pcr-test/testning-for-reseintyg/

Notera att olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Utrikesdepartementet (UD) har samlat råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder och Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer.

Region Gotland anordnar i dagsläget inte dessa tester.

Kostnaden för testning och intyg får resenären stå för själv.

 

Här finns råd och rekommendationer till dig som ska besöka en närstående på lasarettets vårdavdelningar, på ett äldreboende eller ett boende enligt LSS:
Det här gäller vid besök

Region Gotland vädjar till personer med hemtjänst eller hemsjukvård att inte ansöka om tillfällig vistelse på Gotland.

Sjukvårdskapaciteten och kapaciteten inom äldreomsorgen på Gotland är begränsad och personer med hemtjänst eller hemsjukvård tillhör ofta en riskgrupp.

Regler för alla serveringsställen

För att minska spridningen av covid-19 gäller följande för alla ställen som serverar mat eller dryck: 

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma, besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

 • Det ska vara minst en meters avstånd mellan sällskap.

 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.

 • Om hämtning och beställning av mat och dryck kan göras utan att det uppstår trängsel eller köer, kan det göras. Om inte så är ska beställning och servering ske då gästerna sitter vid ett bord.

 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Ansvar

Den som ansvarar för verksamheten, ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Verksamheter som inte följer riktlinjerna kan komma att stängas av. 

Läs mer om regionens ansvar gällande tillsyn.

Anpassade butiker och samhällsservice

Butiker och samhällsservice på Gotland har anpassat sina verksamheter på olika sätt för att göra det lättare att hålla avstånd och på andra sätt minska smittorisken. Initiativet kommer ifrån smittskyddet i regionen. Detta för att de som är 70+ eller tillhör annan riskgrupp ska kunna vistas i dessa miljöer och på så sätt minska deras isolering. Du kan läsa mer om vilka åtgärder som de olika verksamheterna har vidtagit här:

Läs mer om vad butiker och samhällsservice på Gotland gör för att minska smittorisken.

Informationskampanjer i besöksnäringen

Serveringsställen för ut kampanjen "Tillsammans på avstånd"

För att påminna om att hålla avstånd på serveringsställen har Länsstyrelsen, Region Gotland och Gotlands Krögarförening tagit fram informationsmaterial att ha just i dessa miljöer. 

Läs mer om kampanjen "Tillsammans på avstånd".

Besöksnäringen för ut kampanjen "Tillsammans tar vi ansvar"

Gotlands förenade besöksnäring och Region Gotland har arbetat tillsammans för att ta fram materialet ”Tillsammans tar vi ansvar”. Det handlar om boende, resor och restauranger, men även hantverkare, bibliotek och butiker.

"Tillsammans tar vi ansvar" består av material som visar vad som förväntas av de människor som är på Gotland i sommar, med fokus på att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man har sjukdomssymptom.

Det är också en samling tydliggöranden av vad olika branscher och aktörer gör för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bidra till att minska smittspridningen. 

Läs mer om kampanjen "Tillsammans tar vi ansvar".