Kontakt

Emelie Waktel
Trafikplanerare
Telefon: 0498-26 90 43
E-post: emelie.waktel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vallmo i sädesfält med bil som står parkerad

Reserådgivning – för hållbar arbetspendling på Gotland

Reserådgivning är en satsning inom projektet Hållbara Transporter på Gotland, som bidrar till det nationella målet om 70 procent lägre koldioxidutsläpp till 2030. Tjänsten fokuserar på arbetspendling och erbjuder arbetsplatser på Gotland och deras anställda möjlighet till reserådgivning för att etablera nya, hälsosamma och hållbara resvanor. Tillsammans med arbetsplatsen ser reserådgivaren på hur hållbart resande kan göras både i tjänsten och till och från arbetet.

Reserådgivarna:

  • Coachar och agerar kunskapsstöd
  • Inspirerar och kommer med goda exempel
  • Kartlägger nuläget t.ex. genom en resvaneundersökning

För att ta del av reserådgivning eller om du har några frågor, kontakta reseradgivning@gotland.se

Mer information