Kontakt

Emelie Waktel
Reserådgivare
Telefon: 0498-26 90 43
E-post: emelie.waktel@gotland.se

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Reserådgivning – för hållbar arbetspendling på Gotland

Reserådgivning är en satsning inom projektet Hållbara Transporter på Gotland, som bidrar till det nationella målet om 70 procent lägre koldioxidutsläpp till 2030. Tjänsten fokuserar på arbetspendling och erbjuder arbetsplatser på Gotland och deras anställda möjlighet till reserådgivning för att etablera nya, hälsosamma och hållbara resvanor.

Vill du veta mer? Kontakta Emelie Waktel, emelie.waktel@gotland.se

Mer information