Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hot och våld i nära relationer

Akut hjälp och skydd

  • Vid akut behov av skydd eller stöd ring SOS alarm på telefon 112.
  • Socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta personer och deras barn. På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren för att få akut hjälp vid familje- och relationsproblem, våld i familjen eller beroendeproblematik.
  • Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
  • Terrafem har en nationell jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst som är öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
  • Om du eller någon annan behöver skyddat boende kan du kontakta kvinnojouren Amanda via deras akutnummer.

Råd och stöd

All personal har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får prata med någon utomstående om det som kommer upp i våra samtal. Däremot är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten om något kommer fram som gör att vi känner oro för ett barn eller en ungdoms situation.

  • Familjefridsteamet erbjuder stödsamtal för våldsutsatta kvinnor och för barn och ungdomar som upplever våld i hemmet.
  • Mansforum erbjuder samtal med män. Det kan handla om samlevnadsproblem, svartsjuka och agressivitet.
  • Beroendeverksamheten har särskild kompetens för stöd till personer med missbruksproblem. Du kan vara anonym i kontakten med beroendeverksamheten.

Barn och ungdomar som upplever våld

Är du rädd?

Har någon varit elak mot eller skadat någon du känner?

Det är inte ditt fel!

Du kan ringa till BRIS hjälptelefon när som helst, telefon: 116 111

Aktuellt

Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om barn i människohandel

Länk till kunskapsstöd "Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten"

 

 

 

 

 

 

Akut hjälp och skydd

SOS Alarm Telefon 112

Socialjouren Region Gotland  Telefon: 0498-26 91 45,

Kvinnojouren Amanda Telefon: 0730-49 29 01

Socialtjänsten Region Gotland Telefon: 0498- 26 88 19

Kvinnofridslinjen Telefon: 020-50 50 50 Texttelefon: 020-21 22 23

Terrafem För kvinnor med utländsk bakgrund Telefon: 020-52 10 10

TROTS kvinnojour Telefon: 0725-23 23 77

Här kan du få stöd och hjälp

 

Familjefridsteamet Region Gotland Telefon: 0498-26 33 13 eller 0498-26 34 01

    E-post: familjefrid@gotland.se

Mansforum Region Gotland Telefon: 0737-65 83 42, 

    E-post: mailto:mansforum@gotland.se

Beroendeenheten Region Gotland Telefon: 0498-26 89 58

FREDA Våld mot personer med funktionsnedsättning

FREDA Våld mot äldre personer

Brottsofferjouren Gotland (BOJ) Telefon: 0498-65 58 00

Vårdguiden, 1177 Stöd för den som är utsatt för våld, t.ex. fysiskt, psykisk och sexuellt

BRIS, Barnens Rätt i Samhället Telefon: 116 111

BRIS vuxentelefon om barn Telefon: 077-150 50 50

För barn och ungdomar om rättigheter vid brott - Jag vill veta, Brottsoffermyndigheten

Kvinnofridslinjen Telefon: 020-50 50 50 Texttelefon: 020-21 22 23

Terrafem För kvinnor med utländsk bakgrund Telefon: 020-52 1010

Killfrågor.se - Chat för killar

Brottsofferjouren Telefon: 0200-21 20 19

För dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck Hedersförtryck.se

För dig som blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp Föreningen Storasyster

För dig som är 15-25 år, hbtq och har funderingar om sex mot ersättning Pegasus.se

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Tjejjouren.se

Tjejzonen.se

Unizon.se Riksorganisation för kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Guide- Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du drabbats av psykisk ohälsa

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

Ideella organisationer

BRIS, Barnens Rätt i Samhället en barnrättsorganisation som kämpar för ett bättre samhälle för barn

Fatta som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning

Föreningen Män som verkar för jämställdhet och mot mäns våld

Föreningens Storasyster som vänder sig till dig som utsatts för våldtäckt eller andra sexuella övergrepp

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Rädda barnen som kämpar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset som utvecklar och stödjer metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer

Terrafem Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld, deriver bl.a. jourtelefon på andra språk

Tjejjouren.se

Tjejzonen.se

Unizon Riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Styrande dokument Region Gotland

Våld i nära relationer - Riktlinjer Barn, Socialförvaltningen Region Gotland

Våld i nära relationer - Riktlinjer Vuxna, Socialförvaltningen Region Gotland

Kunskap och metodstöd

Nationella kunskapscentrum

Barnafrid - nationellt kunskapscentrum

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Hedersförtryck.se Uppdrag mot hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen Östergötland

Stödtelefon om hedersrelaterat våld och förtryck för yrkesverksamma och ideellt arbetande, Telefon 010-223 57 60

Barnombudsmannen

 

Kunskap och metodmaterial

Arbete med våldsutövare, SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Barn som far illa - anmälan, Socialstyrelsen

Barn i människohandel - kunskapsstöd från Socialstyrelsen

Brott - miniföreläsningar från Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Funktionsnedsättning och våld, Kunskapsguiden.se

Grupper Maskuliniteter och Våld, MUCF

Hjältar och monster - Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld, MUCF

Infogeneratorn - Verktyg för information på olika språk; om våld, tvång och föräldrastöd

Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga, MUCF

Inte ditt fel! - Att förebygga sexuell utsatthet, MUCF

Jag som är kille får fan inte gråta och vara rädd, rapport från Män

Jag vil veta - För barn och unga om rättigheter vid brott, Brottsoffermyndigheten

Kvinnofrid, SKL

Mina rättigheter - kunskap för barn från Barnombudsmannen

Mäns våld mot kvinnor, Unizon

Röster om manlighet - filmer om normer och maskulinitet, SKL

Samtala med barn om sexuella övergrepp och misshandel

Samtycke - tecknad kortfilmför barn om vad samtycke är

Samtycke - tecknad kortfilm "te och samtycke", Fatta man

Sexualitet efter sexuella övergrepp och våldtäkt, Föreningen Storasyster

Sexuellt våld och samtycke i praktik, Fatta

Spelproblems konsekvenser för närstående

Surfalugnt.se - För vuxna om barn och ungas vardag på internet

Stopp min kropp! - prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, Rädda Barnen

Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter, MUCF

Vill du? Filmer och lärarhandledning för diskussion om kränkningar, övergrepp och sexuellt våld, RFSU

Våld i nära relationer, Socialstyrelsen

Våldsbejakande extremism, kunskapsguiden.se

Våldsbejakande extremism, Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete, SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Våldsutsatta barn, Rädda Barnen

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem, Kunskapsguiden.se

 

Web-utbildningar

Socialstyrelsens utbildningar, exempelvis om könsstympning och sex mot ersättning

Hedersrelaterat våld och förtryck, från hedersförtryck.se

Våld i nära relationer, Stockholms Läns Landsting

Webbkurs om våld - NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid

 

Statistik

Våld i nära relationer

Våldtäkt och sexualbrott

Barnmisshandel

 

 

Nationellt om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Internationellt om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor - Globalt perspektiv, NCK Nationellt centrum för kvinnofrid

Självmordsförebyggande

www.gotland.se/självmordsförebyggande Region Gotlands sida om förebyggande av självmord där det finns information om kontaktvägar när en mår psykisk dåligt eller har tankar på självmord. Det finns även information för den som stöttar någon annan som mår dåligt och kunskap om psykisk hälsa och förebyggande av självmord.

SRHR - Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter

www.gotland.se/sexuellhalsa Region Gotlands sida om Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter

Sidan uppdaterad: 18 december 2018
Ansvarig för sidan: Katrin Rindlaug

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?