Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Röd bild med illustration på två människor och texten "Råd och rekommendationer - håll dig uppdaterad".

Råd och rekommendationer

Alla har fortsatt ansvar att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Även om de flesta restriktioner och allmänna råd har tagits bort, finns det några rekommendationer som fortfarande gäller. Skydda dig själv och andra genom att vaccinera dig och stanna hemma om du har symtom.

Råd och rekommendationer

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du kan. Vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Glöm inte din påfyllnadsdos när det är dags.

  • Stanna hemma och undvik nära kontakter om du har symtom på covid-19. Det gäller alla, även dig som har haft covid-19 tidigare eller är vaccinerad. 
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om vad som gäller:

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Användbara länkar 

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Provtagning för covid-19 – endast för vård- och äldreomsorgspersonal (1177.se)

Testning för covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Hitta direkt