Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Röd bild med illustration på två människor och texten "Råd och rekommendationer - håll dig uppdaterad".

Råd och rekommendationer

Alla har fortsatt ansvar att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Även om de flesta restriktioner och allmänna råd har tagits bort, finns det några som fortfarande gäller. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om vad som gäller:

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

 

Hitta direkt