Kontakt

Helena Hagstedt
Stadssekreterare 
Telefon: 0498-26 94 17
E-post: helena.hagstedt@gotland.se

Malin Östre
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 96 32
E-post: malin.ostre@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. Styrelsen ska följa de andra nämndernas och de regionala bolagens verksamhet och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för regionen.

Regionstyrelsen förbereder alla ärenden som ska avgöras av regionfullmäktige. Förslaget till budget utarbetas av regionstyrelsen.

I Region Gotland har regionstyrelsen 15 ledamöter.

Regionstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på sju ledamöter. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas i regionstyrelsen.

Läs mer om regionstyrelsens arbetsutskott här.