Kontakt

Regionarkivet Gotland 
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, Visby
Postadress: Regionarkivet, Region Gotland, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93 
E-post: regionarkivet@gotland.se

 

Från 1 september gäller våra ordinarie öppettider:

Ta del av Regionarkivets handlingar på plats:
Tis-ons kl. 09:30-12:00

Telefontider:
Tis-ons kl. 13-15
Mån, tors-fre kl. 10-12

 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skolmatrikel från 1826

Välkommen till Regionarkivet Gotland!

Att besöka regionarkivet för att studera handlingar är en medborgerlig rättighet och gratis.

I regionarkivet finns till exempel protokoll och handlingar från landskommuner, storkommunerna, Visby stad, Gotlands läns landsting och Gotlands kommun/Region Gotland.

Region Gotlands förvaltningar kan överlämna handlingar som inte längre är aktuella i verksamheten. Förutom kommunala arkiv finns även vissa enskilda arkiv med kommunal anknytning.

Regionarkivet har också i uppdrag att hjälpa regionens verksamheter när det gäller arkivfrågor och dokumenthantering.

Vi tar emot förfrågningar via e-tjänst, brev, mejl, telefon eller genom att besök på plats; oavsett hur du väljer att kontakta oss är du varmt välkommen!

Vi kan skanna handlingar upp till A3-format, för större format beställer vi kopiering/skanning via en kopieringsfirma, då tillkommer ett pris som varierar utifrån beställning. 

Avgifter för papperskopior:

  • 0- 9 sidor 0 kr
  • 10 sidor 50 kr
  • Över 10 sidor +2 kr sida.

 

Regionarkivet finns också på Facebook, gilla oss gärna där ("Regionarkivet Gotland")!