Kontakt

Regionarkivet Gotland 
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, Visby
Postadress: Regionarkivet, Region Gotland, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93 (må-fre mellan kl 13.00-15.00)
E-post: regionarkivet@gotland.se

 
Begränsade öppettider pga Covid-19

Med anledning av skärpta restriktioner gällande coronapandemin har Regionarkivet stängt för besök fram till den 7 februari 2021.

Vår telefontid är öppen som vanligt, dvs måndag-fredag klockan 13.00-15.00.
Du kan också alltid nå oss via post, e-post och tala in på regionarkivets röstbrevlåda.

Under perioden fram till den 7 februari uppmanar vi dig att ta del av Region Gotlands allmänna handlingar i form av kopior via post eller e-post från oss.

Vid behov går det bra att boka tid för besök hos oss. Kontakta oss enligt kontaktuppgifter ovan så kommer vi överens om en tid.

Som ett led i att minska smittspridningen uppmanar vi dig att i den mån det är möjligt ta del av allmänna handlingar som kopior, via post eller e-post från oss.

Beroende av smittoläget i samhället kan restriktionerna för begränsade öppettider komma att förlängas.


Du är alltid välkommen att kontakta oss!


Ordinarie öppettider:
Regionarkivet har öppet för besök måndag-torsdag klockan 9.30-12.00
Våra telefontider är måndag-fredag klockan 13.00-15.00

 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skolmatrikel från 1826

Välkommen till Regionarkivet Gotland!

Att besöka regionarkivet för att studera handlingar är en medborgerlig rättighet och gratis.

I regionarkivet finns till exempel protokoll och handlingar från landskommuner, storkommunerna, Visby stad, Gotlands läns landsting och Gotlands kommun/Region Gotland.

Region Gotlands förvaltningar kan överlämna handlingar som inte längre är aktuella i verksamheten. Förutom kommunala arkiv finns även vissa enskilda arkiv med kommunal anknytning.

Regionarkivet har också i uppdrag att hjälpa regionens verksamheter när det gäller arkivfrågor och dokumenthantering.

Vi tar emot förfrågningar via e-tjänst, brev, mejl, telefon eller genom att besök på plats; oavsett hur du väljer att kontakta oss är du varmt välkommen!

Vi kan skanna handlingar upp till A3-format, för större format beställer vi kopiering/skanning via en kopieringsfirma, då tillkommer ett pris som varierar utifrån beställning. 

Avgifter för papperskopior:

  • 0- 9 sidor 0 kr
  • 10 sidor 50 kr
  • Över 10 sidor +2 kr sida.

 

Regionarkivet finns också på Facebook, gilla oss gärna där ("Regionarkivet Gotland")!