Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regional utveckling

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet, så lyder Gotlands gemensamma vision. Den finns återgiven i Vårt Gotland 2040, den regionala utvecklingsstrategin för Gotland, tillsammans med de utmaningar och prioriterade mål vi ska arbeta mot. 

Vårt Gotland 2040 syftar till bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.

Information och material om den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040

Information och material för varumärket Gotland