Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Lisa Bratt
Kommunikatör
Telefon: 073-765 81 85
E-post: lisa.bratt@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration biogasbuss på Gotland


Ratta Grönt

Miljöfordonsprojektet Ratta Grönt vill få få fler gotländska småföretagare att byta till fossilfria fordon. Projektet ska också sprida kunskap om de lokala alternativa drivmedel som finns på ön, främst el och biogas. Ratta Grönt drivs av energi- och klimatrådgivningen med finansiering från Energimyndigheten.

På gång i projektet

 
SEMINARIUM OM BIOGAS 20 NOVEMBER
Välkommen till en eftermiddag om biogas och framtidens fordonstrafik på Gotland. Det är enkelt att byta till biogasbil. Det är ingen större skillnad mot en vanlig bensinbil men fördelen är att man kan köra på ett gotlandstillverkat, förnybart bränsle istället för på importerade fossila drivmedel. Lokalt och miljövänligt!
 
PROGRAM
12:00 Lunch
13:00 Välkommen
13:05 Bästa biogasen! Jan Rapp från Biogasakademin
14:00 Konvertera din bensinbil till biogasfordon. Alexander Enulescu från Konvegas i Växjö och Henning Rydgren från Suzuki, Sweden.
14:30 Varför väljer vi biogas? Och räcker biogasen? Möt lokala experter i biogaspanelen. Eva Nypelius, ordförande Regionstyrelsen, Meit Fohlin, regionråd i opposition, Linda Hagman, Linköpings Universitet, Anders Ylipää, Region Gotland, Hansa Event med flera.
15:00 Fika, mingel och provkörning av biogasbilar
 
TID OCH PLATS
Onsdag 20 november 2019 kl. 12:00
Lokal: Ljusgården. Visborgsallén 19, Visby. 
 
ANMÄLAN
Anmäl dig senast 15 november på: rattagront@gotland.se
Ange namn, organisation och eventuell specialkost.
Evenemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika. 
Begränsat antal platser. Anmälan krävs.
Obs! Vid utebliven närvaro faktureras kostnaden.
 
Förnybar energi
 
Visste du att en privatperson som kör 1500 mil per år med en bil som drar 0,7 liter per mil släpper ut 2 800 kg koldioxid?
 
Vid byte till en biogasbil ger det en minskning till 400 kg koldioxid per år.
 
Vid byte till elbil minskar både koldioxidutsläppen och energiförbrukningen. Energiförbrukningen minskar med mer än 13 000 kWh per år och koldioxidutsläppet blir endast 100 kg om bilen körs på nordisk elmix.