Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Lisa Bratt
Kommunikatör
Telefon: 073-765 81 85
E-post: lisa.bratt@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration biogasbuss på Gotland


Ratta Grönt

Miljöfordonsprojektet Ratta Grönt vill få få fler gotländska småföretagare att byta till fossilfria fordon. Projektet ska också sprida kunskap om de lokala alternativa drivmedel som finns på ön, främst el och biogas. Ratta Grönt drivs av energi- och klimatrådgivningen med finansiering från Energimyndigheten.

 

På gång i projektet 2019

Ratta Grönt kommer att arbeta på olika sätt med sitt påverkansarbete. Vad ska vi göra?

  • Arrangera informationsträffar och aktiviteter över hela Gotland.
  • Göra personliga och skräddarsydda besök hos småföretagare som överväger att byta till fossilfria fordon.
  • Lyfta goda exempel i sociala medier, främst småföretagare som redan kör fossilfritt.
  • Erbjuda provkörning av fossilfria fordon

Om Ratta Grönt

Ratta Grönt lanserades 2017 när fyra testpiloter på Gotland fick köra varsitt fossilfritt fordon under sex månader och rapportera om sina erfarenheter i sociala medier.

Förnybar energi

Visste du att en privatperson som kör 1500 mil per år med en bil som drar 0,7 liter per mil släpper ut 2 800 kg koldioxid?

  • Vid byte till en biogasbil ger det en minskning till 400 kg koldioxid per år.
  • Vid byte till elbil minskar både koldioxidutsläppen och energiförbrukningen. Energiförbrukningen minskar med mer än 13 000 kWh per år och koldioxidutsläppet blir endast 100 kg om bilen körs på nordisk elmix.