Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration biogasbuss på Gotland


Ratta Grönt

Miljöfordonsprojektet Ratta Grönt vill få få fler gotländska småföretagare att byta till fossilfria fordon. Projektet ska också sprida kunskap om de lokala alternativa drivmedel som finns på ön, främst el och biogas. Ratta Grönt drivs av energi- och klimatrådgivningen med finansiering från Energimyndigheten.

På gång i projektet

 
TRANSPORTRÅDGIVNING FÖR GOTLÄNDSKA FÖRETAG
År 2030 ska utsläppen av koldioxid från våra vägtransporter ha minskat med 70 procent jämfört med 2010 års nivåer. Hur når vi dit på Gotland?
 
Nu erbjuder Ratta Grönt transportrådgivning för gotländska företag. Boka in en träff där vi fördjupar oss i fossilfri körning och olika möjligheter att köra både klimatsmart och ekonomiskt.
 
- Vilken typ av fordon ska företaget satsa på?
- Räcker biogasen till alla fordon på Gotland?
- Kan man tanka HVO istället för diesel?
- Går min bil att konvertera?
 
Tips och rådgivning får ni av Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare.
 
Hör av er och boka in en tid!
rattagront@gotland.se
 
Följ med in i framtidens Gotland!
 
Förnybar energi
 
Visste du att en privatperson som kör 1500 mil per år med en bil som drar 0,7 liter per mil släpper ut 2 800 kg koldioxid?
 
Vid byte till en biogasbil ger det en minskning till 400 kg koldioxid per år.
 
Vid byte till elbil minskar både koldioxidutsläppen och energiförbrukningen. Energiförbrukningen minskar med mer än 13 000 kWh per år och koldioxidutsläppet blir endast 100 kg om bilen körs på nordisk elmix.