Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på personer som går med stavar (Foto: Sofie Kristoferson)

Rörelse är receptet

Ta del av Primärvårdens sjukgymnastmottagnings patientinformation. Information om fysisk aktivitet och rörelse, generellt i livet och vid olika tillstånd, där vi vet att rörelse är receptet. 

QR koden till Rörelse är receptet

Hitta direkt