Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och restriktioner

Vi uppmanar allmänheten att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd som fortfarande gäller. Håll avstånd och undvik trängsel även om du är vaccinerad samt respektera och följa verksamhetsutövares och arrangörers anvisningar. Om du har sjukdomssymtom – testa dig och stanna hemma. 

Från och med 15 juli gäller dessa restriktioner i Sverige med anledning av pandemin: 

Allmänna råd 

Vi har alla ett ansvar för att inte sprida smitta, fortsätt att följa de allmänna råden:
 • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, eller använd handdesinfektion.
 • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt

 • Äldre och personer som tillhör en riskgrupp löper högre risk att bli allvarligt sjuka.
 • Även om inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd kan den som är vaccinerad känna sig trygg med att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom.
 • Det är viktigt att såväl personer i riskgrupper som deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt genom att hålla avstånd, och att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffa andra.
 • Om du under det närmaste halvåret har haft covid-19 är det troligt att du har mindre risk att bli smittad och att smitta andra efter du haft infektionen. Detsamma gäller om du är vaccinerad. Trots detta är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

Max antal deltagare

 • Det är inte längre något krav på visst antal kvadratmeter per person för butiker, gym, simhallar, frisörsalonger, museer, nöjes- och djurparker.
 • 50 personer får samlas för privata fester och tillställningar i hyrd lokal.
 • 50 personer tillåts för allmänna sammankomster utan anvisad sittplats utomhus.
 • 300 personer tillåts på bio, teater och konsert med anvisad sittplats inomhus.  Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.
 • 300 sittande deltagare inomhus på begravning, gudstjänst och vigsel om lokalen tillåter det.
 • 600 stående deltagare på arrangemang utomhus.
 • 900 deltagare på motionslopp och utomhustävlingar.
 • 3000 deltagare på större arrangemang med sittande publik utomhus.

Restauranger

 • För serveringar inomhus gäller maxantalet åtta personer per bord.
 • Maxantal per sällskap på uteserveringar är borttagen.
 • Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andra sällskap.
 • Reglering av öppettider för serveringsställen är borttagen.

Att träffa folk

 • Undvik trängsel och fortsätt håll avstånd.
 • Umgås i mindre grupper och helst utomhus. Vidta smittskyddsåtgärder.
 • Föreningar kan hålla möten och stämmor på plats.

Kollektivtrafik

 • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken är borttaget.
 • Ingen begränsning längre av antalet passagerare men Folkhälsomyndigheten fortsätter avråda från resor i allmän kollektivtrafik.

Källa: Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Länkar till mer information om råd och restriktioner

Läs mer om hur du kan minska risken för smittspridning i olika situationer:

Hitta direkt