Kontakt

Puma ungdomsgård
Besöksadress: Gråbo Torg 7, 621 51 Visby
Telefon: 0498-26 96 25
 
Facebook: pumaungdomsgard
Instagram: Pumaung
Snapchat: pumaungdomsgard
 
Enhetschef
Anders Holstensson
Telefon: 0498-26 96 29
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Logo Puma fritidsgård

Hej och välkommen till Pumas sida!

Puma är Gotlands största mötesplats för ungdomar.

Vi är sex heltidsanställda fritidsledare som jobbar för och med ungdomar och deras fritid. På Puma händer det nästan alltid saker - och du har all möjlighet att påverka vad som händer härnäst.

Puma står för att vi gillar olika; vi jobbar aktivt med frågor om relationer, sexualitet, identitet, känslor och annat som känns viktigt då man är i tonåren.

Alla som börjat åk 7 till 19 år är välkomna till oss för att hänga, prata, göra saker eller bara vara. Självklart är vårdnadshavare och nyfikna välkomna in för att titta på våran verksamhet.

Puma är som alla andra ungdomsgårdar på Gotland. Tobak, alkohol och drogfritt. 

Varmt välkomna!
/Pumaledarna