Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykisk ohälsa

Här hittar du information och kontaktuppgifter för stöd vid psykisk ohälsa och suicidtankar. Du som vill kan även läsa mer om arbetet för att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa och suicidprevention (självmordsförebyggande)

Mår du eller någon du känner dåligt? Det finns stöd att få.  

 

För dig som känner någon, eller som själv behöver stöd