Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stefaan De Maecker, invigde psykiatrins om- och tillbyggda lokaler

Psykiatrins ombyggda lokaler erbjuder läkande miljö och patientnärmre vård

Under förmiddagen den 18 september invigde Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) psykiatrins om- och tillbyggda lokaler.
 
- Förutom att det är fräscha lokaler har det också blivit en läkande vårdmiljö för patienterna, konstaterade Stefaan De Maecker samtidigt som han klippte bandet till de nya lokalerna.

Läkande, trygg och säker miljö

– Vi vill skapa en läkande, trygg och säker miljö för både patienter, anhöriga och personal. En miljö som är avstressande och tar tillvara på dagsljus, natur och har en god ljudmiljö, säger Marie Härlin-Ohlander, verksamhetsområdeschef för psykiatrin.
 
Fyra tillbyggnader under ombyggnationen 
Det har gjorts fyra tillbyggnader; en helt ny entré i två plan, en ambulanshall gjord framför allt för att värna om patientsäkerhet och integritet i samband med ambulans- och polistransport samt ett sinnenas och ett rörelsernas rum. I sinnenas rum är det mjuk stimulering av sinnena och i rörelsernas rum handlar det om rörelseaktivering. Båda rummen har utsikt mot trädgård och läkande miljö. 
 
Om- och tillbyggnad inleddes 2016
Om- och tillbyggnaden inleddes i mars 2016. Psykiatrin höll då till i gamla otidsenliga lokaler med många mycket små rum. I samverkan med patientorganisationer och medarbetare samt framtida krav på psykiatrin har de nya lokalerna anpassats till patientnärmre vård och till arbetsmodellen personcentrerad vård. Det innebär att personalens rum för dokumentation ligger i anslutning till vårdrummen och aktivitetsrummen för patienterna. 
 
– De nya lokalerna uppfyller dagens krav på tillgänglighet, säkerhet och personalutrymmen, konstaterar Marie Härlin-Ohlander. Lokalerna kommer att bidra till ett gott omhändertagande av de mångfasetterade sjukdomar som vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården och med särskild anpassning för barn, tvångsvård och vård av ätstörningspatienter. 
 
I heldygnsvårdens ombyggda lokaler kommer det att finnas totalt 18 vårdplatser varav en enhet med två platser för barn och ungdomar. I de 18 vårdplatserna ryms även två platser för självinläggelse. 
 
Besökare tas emot i en ljus luftig entré. På entréplanet finns psykiatriska akutmottagningen och vårdavdelningen uppdelad på den norra och södra delen. Patienterna får tillgång till enkelrum med egen dusch och toa. Patientrummen är placerade med utsikt mot träd och grönska för att skapa en läkande miljö. Utrymmena på hela våningsplanet är väl tilltagna med två samlingsrum och två matrum. Tanken är att patienterna ska kunna välja om de vill ingå en större eller mindre gemenskap.
 
En trappa upp i entrén finns den psykiatriska öppenvården med en kundtjänst/reception som är bemannad och öppen från klockan 8.00 till 16.00.
 
– I och med att både akut-, öppen- och slutenvården samlas på samma ställe kommer de att kunna samarbeta på ett helt annat sätt än i dag. Vi räknar med att skapa nya vårdprocesser, säger Marie Härlin-Ohlander. Det glapp som i dag riskerar att uppstå när en patient går över från sluten till öppenvård försvinner. Vi kommer att kunna påbörja den öppna vården redan innan patienten skrivs ut, säger hon.