Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Tel: 0498-26 96 81, 070-447 74 36
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Samordnare barnkultur och konsthandläggare
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotlands kulturpris 2019 tilldelas Annika Fehling. Här med spelkamraten Christer Jonasson. Foto: Region Gotland

Kulturstöd, priser och stipendier

Hos Region Gotland kan kulturaktörer ansöka om kulturstöd i olika former. Läs mer om detta under rubriken Kulturstöd i vänstermenyn.

Region Gotland delar årligen sedan 1962 ut ett kulturpris och utger kulturstipendier. Vi administrerar också ett konstnärsutbyte med Tyskland och ett vistelsestipendium i Frankrike och vi samverkar med Gullinsällskapet kring ett stipendium till Lasse Gullins minne. Vi delar också årligen ut ett ungdomsledarpris. Läs mer om detta under rubrikerna nedan.

Information för kulturområdet med anledning av Corona-pandemin

På kulturenheten följer vi noga utvecklingen i landet och står i kontakt med Kulturrådet och med andra regioner för att samråda kring och reda ut vilka åtgärder, på kort och lång sikt, som har bäst effekt för att stödja kulturlivet under rådande omständigheter. 

Vi är mycket medvetna om att många av våra institutioner och föreningar har stora problem att nå ut med sin verksamhet nu och att i stort sett alla fria professionella kulturskapare är utan jobb som ger inkomster. Vi resonerar därför om att försöka införa nya bidragsformer och hur vi ska agera när det gäller redan utbetalade verksamhetsbidrag och arrangörsbidrag och hur eventuella nya stödformer skulle kunna utformas. Och vi bevakar naturligtvis hur den extra pengapott om 500 mkr som kulturministern utlovade häromdagen kan användas och hur stor andel som kan komma Gotland till del.

Det vi hittills kommit fram till är att regionala kulturinstitutioner kommer att få hela sitt beslutade årsbidrag utbetalt nu istället för, som normalt, kvartalsvis för att på kort sikt undvika likviditetskris samt att förenkla låneregler m.m. på biblioteken. Vi diskuterar också att förändra villkoren för arrangörsbidrag: när publika arrangemang inte kan hållas undersöker vi förutsättningarna för att titta på nya bidragsformer. Detta ber vi att få återkomma till när vi kartlagt de behov som finns och när vi fått politiskt beslut på eventuella förändringar.

Vi kommer att ha en generös inställning till redan beviljade och utbetalade bidrag, även de som varit destinerade till inställda verksamheter. De ska inte per automatik betalas tillbaka, vilket ju annars är grundregeln. Vi vill istället resonera med organisationer och arrangörer om alternativ. Bl.a. kan en möjlighet vara att betala tillbaka beviljade medel, men med avdrag för redan uppkomna kostnader. Detta för att pengarna ska kunna göra nytta någon annan stans. Vi kommer därför att kontakta er som har beviljade bidragsmedel och resonera om det bästa sättet att hantera de medlen i det besvärliga läge vi nu har. Vi behöver alla vara generösa och solidariska med varandra i dessa tider.

Våra egna politiker jobbar också hårt med Corona-frågan och utlovade igår 2 mkr i stöd till näringslivet, och däri ingår naturligtvis även kreativa näringar. Så du som driver ett KKN-företag kan vända dig till t ex Tillväxt Gotland för att få råd. I gårdagens beslut tillfördes dock inga särskilda extra medel till kulturverksamheter. Men det kommer sannolikt fler stödpaket från både stat och region och vi framför naturligtvis kulturens problem och behov till båda dessa instanser.

Vi återkommer så snart ny information finns.

Ta hand om varandra och följ våra myndigheters råd.

Och känn tillförsikt: This too shall pass!