Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotlands kulturpris 2019 tilldelas Annika Fehling. Här med spelkamraten Christer Jonasson. Foto: Region Gotland

Kulturstöd, priser och stipendier

Hos Region Gotland kan kulturaktörer ansöka om kulturstöd i olika former. Läs mer om detta under rubriken Kulturstöd i vänstermenyn.

Region Gotland delar årligen sedan 1962 ut ett kulturpris och utger kulturstipendier. På bilden 2019 års kulturpristagare Annika Fehling.

Vi administrerar också ett konstnärsutbyte med Tyskland och ett vistelsestipendium i Frankrike och vi samverkar med Gullinsällskapet kring ett stipendium till Lasse Gullins minne. Vi delar också årligen ut ett ungdomsledarpris. Läs mer om detta under rubrikerna nedan.