Kontakt

Region Gotlands registratur
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se.
 

Petra Jonsson
Pressekreterare 
Telefon: +46 498-26 98 29, 073-765 80 00
E-post: petra.jonsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Presskontakter

Här kan du ta del av uppdaterad information kring Covid-19 och läget på Gotland: Coronainformation

Om du har frågor som rör någon av våra verksamheter är det bäst att vända sig till den aktuella förvaltningens kommunikatör, se nedan. Om du inte får tag på den du söker, vänd dig till pressekreteraren (dagtid vardagar).

Pressekreterare
Petra Jonsson
Telefon: 0498-26 98 29, 0737-65 80 00
E-post: petra.jonsson@gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Magne Hovland
Telefon: 0498-26 85 57
E-post: magne.hovland@gotland.se

Socialförvaltningen
Anna Sofia Hakeberg
Telefon: 0498-20 45 12, 0700-83 22 07
E-post: annasofia.hakeberg@gotland.se

Teknikförvaltningen
Peter Daun
Telefon: 0498-26 90 25, 0704-47 69 15
E-post: peter.daun@gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Lotta Lutteman
Telefon: 0498-26 98 05
E-post: lotta.lutteman@gotland.se

RSF/Enheten för hållbar tillväxt
Peter Häggbom Norrby
Telefon: 0498-26 90 83
E-post: peter.haggbom-norrby@gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tjänsten är vakant. Vänd dig i första hand till berörd verksamhet på förvaltningen, i andra hand till Louise Florin på kommunikationsteamet på RSF.
E-post: louise.florin@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
My Monzón Preis
Telefon: 0498-26 94 56
E-post: my.monzon_preis@gotland.se
Mer kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen