Kontakt

Region Gotlands registratur
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se.
 

Petra Jonsson
Pressekreterare 
Telefon: +46 498-26 98 29, 073-765 80 00
E-post: petra.jonsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Presskontakter

Om du har frågor som rör någon av våra verksamheter är det bäst att vända sig till den aktuella förvaltningens kommunikatör, se nedan. Om du inte får tag på den du söker, vänd dig till pressekreteraren (kontorstid vardagar).

Vikarierande pressekreterare
Peter Häggbom Norrby
Telefon: 0498-26 90 83, 070-083 22 63
E-post: peter.haggbom-norrby@gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Mejla gärna frågor om hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamheter till registraturen på registrator-hsn@gotland.se. De hjälper dig med att få kontakt med rätt funktion eller verksamhet. 

Magne Hovland, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-26 85 57
E-post: magne.hovland@gotland.se

Socialförvaltningen
Anna Sofia Hakeberg, kommunikatör
Telefon: 0498-20 45 12, 0700-83 22 07
E-post: annasofia.hakeberg@gotland.se

Teknikförvaltningen
Lovisa Stern, kommunikatör
Telefon: 0498-26 98 32
E-post: lovisa.stern@gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Lotta Lutteman, kommunikationschef
Telefon: 0498-26 98 05
E-post: lotta.lutteman@gotland.se

RSF/Regional utveckling
Peter Häggbom Norrby, kommunikatör
Telefon: 0498-26 90 83
E-post: peter.haggbom-norrby@gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Kurelid, kommunikatör
Telefon: 0498-26 91 50
E-post: johan.kurelid@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
My Monzón Preis, kommunikatör
Telefon: 0498-26 94 56
E-post: my.monzon_preis@gotland.se
Mer kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen