Kontakt

Region Gotlands registratur
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se.
 

Petra Jonsson
Pressekreterare 
Telefon: +46 498-26 98 29, 073-765 80 00
E-post: petra.jonsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Presskontakter

Om du har frågor som rör någon av våra verksamheter är det bäst att vända sig till den aktuella förvaltningens kommunikatör, se nedan. Om du inte får tag på den du söker, vänd dig till pressekreteraren. (dagtid vardagar)

Är du journalist och söker uppgifter om en allvarlig händelse, kontakta Region Gotlands tjänsteman i beredskap (TIB). www.gotland.se/krisledning

Pressekreterare
Petra Jonsson
Telefon: 0498-26 98 29
E-post: petra.jonsson@gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Magne Hovland
Telefon: 0498-26 85 57, 0704-47 75 93
E-post: magne.hovland@gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Linnéa Isaksson
Telefon: 0498-26 92 24, 0700-83 07 06
E-post: linnea.isaksson@gotland.se

RSF/Enheten för hållbar tillväxt
Frida Ganshed
Telefon: 0498-26 90 83, 0700-83 22 63
E-post: frida.ganshed@gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Amanda Andersson
Telefon: 0498-26 91 40
E-post: amanda.andersson@gotland.se

Socialförvaltningen
Anna Sofia Hakeberg
Telefon: 0498-20 45 12, 0700-83 22 07
E-post: annasofia.hakeberg@gotland.se

Teknikförvaltningen
Peter Daun
Telefon: 0498-26 90 25, 0704-47 69 15
E-post: peter.daun@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
My Monzón Preis
Telefon: 0498-26 94 56
E-post: my.monzon_preis@gotland.se
Mer kontaktuppgifter