Kontakt

Praktiksamordnare för grundskolan
Marianne Ekedahl
Telefon: 0498-26 96 78
E-post: marianne.ekedahl@gotland.se

Annica Rieem
Telefon: 0498-20 36 67
E-post: annica.rieem@gotland.se

Ansvarig verksamhetschef 
Hanna Karlsson
Telefon: 0498-26 34 86
E-post: hanna.karlsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Praktisk arbetslivsorientering - PRAO

PRAO:n är oftast första gången eleverna får praktisera i arbetslivet och lära sig mer om vad som förväntas på en arbetsplats.

En PRAO-period på högstadiet omfattar två veckor. Den genomförs under vårterminen för årskurs 8 och höstterminen för årskurs 9. Det kan handla om att vara på en bestämd arbetsplats, men det kan lika gärna vara så att eleven får pröva på att arbeta på flera olika platser.

Samordning av PRAO

Praktiksamordnaren har till uppgift att tillgodose Gotlands elevers praktikbehov inom grundskolans skolår 8 och 9.

För grundskolan handlar det om cirka 3500 praktikveckor dessutom anordnas vårdprao tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen/lasarettet under vårterminen för grundskolans elever årskurs 8.

Praktiksamordnaren har ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledarna och rektorer.

Syftet är:

  • att ge studie- och yrkesvägledarna ett verktyg så att prao-eleverna på grundskolan skall få en så bred bild som möjligt av arbetslivet och att hjälpa dem att göra ett bra gymnasieval.
  • att på sikt minska felvalet till gymnasiet.

MÅL:

  • att hela arbetsmarknaden utanför skolan inser värdet av välutbildade ungdomar. 
  • att eleverna får ett positivt bemötande på arbetsplatsen
  • att alla elever får sin praktiska arbetslivsorientering tillgodosedd.