Kontakt

E-post: prao@gotland.se

Praktiksamordnare för grundskolan

Marianne Ekedahl
Telefon: 0498-26 96 78
E-post: marianne.ekedahl@gotland.se

My Wentzel
Telefon: 0498-26 36 62
E-post: my.wentzel@gotland.se

Louise Nilsson (tjänstledig t.o.m januari 2022)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elever på vårdprao

PRAO- Praktisk arbetslivsorientering

Praktisk arbetslivsorientering är sedan 1 juli 2018 obligatoriskt för alla elever i åk 8 och 9 i grund- och särskolan. Minimikravet är att praoperioden ska vara minst tio dagar, men kan delas upp i flera perioder. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

På Gotland innebär det att det varje termin är runt 600 elever ute och gör sin prao-vecka. De kommunala skolorna har PRAO med årskurs 8 på våren och årskurs 9 på hösten.

PRAO:n är oftast första gången eleverna får praktisera i arbetslivet och lära sig mer om vad som förväntas på en arbetsplats och en chans att prova på olika yrkesområden.

Alternativ PRAO genomförs våren 2021

Under våren 2021 genomförs inte PRAO:n på vanligt sätt ute på arbetsplatser till följd av coronapandemin. Istället arrangeras alternativ PRAO i form av arbetslivsorienterande aktiviteter.

Mer om alternativ PRAO

Gör din PRAO hos Region Gotland

Region Gotland är öns största arbetsgivare med hela 250 yrken. Tillsammans gör dessa yrken och jobb att Gotland fungerar. Region Gotland ansvarar för skolor, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, räddningstjänst, kollektivtrafik, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med mera. Under din prao-vecka får du vara med bakom kulisserna.

 

Samordning av PRAO

Praktiksamordnaren har till uppgift att tillgodose Gotlands elevers praktikbehov inom årskurs 8 och 9.

Under vårterminen anordnas flera vårdprao-veckor tillsammans med socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen/lasarettet för grundskolans elever årskurs 8.

Praktiksamordnaren har ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledarna och rektorer.

Syftet är:

  • att ge studie- och yrkesvägledarna ett verktyg så att prao-eleverna på grundskolan skall få en så bred bild som möjligt av arbetslivet och att hjälpa dem att göra ett bra gymnasieval.
  • att på sikt minska felvalet till gymnasiet.

MÅL:

  • att hela arbetsmarknaden utanför skolan inser värdet av välutbildade ungdomar. 
  • att eleverna får ett positivt bemötande på arbetsplatsen
  • att alla elever får sin praktiska arbetslivsorientering tillgodosedd.