Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Politik och demokrati

Efter valet 2022 styrs Region Gotland av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Regionråd 2022- 2026:

Meit Fohlin (S), 100 %

Filip Reinhag (S), 50 %

Thomas Karlström (S), 60 %

Oscar Lindster (S), 40 %

Andreas Unger (M), 50 %

Sara Vilhelmsson (M), 50 %

Mariette Nicander (M), 50 %
 

Regionråd i opposition 2022- 2026:

Eva Nypelius (C), 75 %

Johan Malmros (C), 50 %

Saga Carlgren (V), 50%

Mer information

Dokument

Hitta direkt