Kontakt

Polhemskolan
Besöksadress: Norra Hansegatan 16 F (A-huset)
621 39 Visby
Hitta till Polhemskolan - karta

Telefonnummer skola/fritids

  • Förskoleklass: 070-788 77 88
  • Åk 1-3: 070-788 77 95

Rektor
Henrik Hammarskjöld
Tfn 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se

bitr rektor
Martin Bogaeus  from 201026
Tfn 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se 

Malin Åkerblom
Tfn 0498 - 26 94 90
E-post: malin.akerblom@gotland.se

Skoladministratör
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn: 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Polhemskolan - grundskola F-6

Polhemskolan är en ny grundskola i Visby med profilen Naturvetenskap och Hållbar utveckling. Skolan renoverades under våren 2019 för att skapa lokaler med moderna lärmiljöer. Uppstarten skedde i augusti 2019 med verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 4 och fritidshem. Ombyggnationen av skolans mellanstadium blev klar under våren 2020. I augusti startar skolan skolan läsåret 20/21 med verksamheter för årskurserna F-6 med drygt hundra elever på skolan.