Kontakt

Polhemskolan
Besöksadress: Norra Hansegatan 16 F (A-huset)
621 39 Visby
Hitta till Polhemskolan - karta

Telefonnummer
Förskoleklass - 070-788 77 88

Rektor
Henrik Hammarskjöld
Tfn 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se

Administrativ assistent
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn: 0498-26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Polhemskolan F-6

Polhemskolan är en ny grundskola i Visby med profilen Naturvetenskap och Hållbar utveckling. Skolan har renoverats under våren 2019 för att skapa lokaler med moderna lärmiljöer. Uppstarten sker i augusti 2019 med verksamhet från förskoleklass till årskurs 4 och fritidshem. När ombyggnationen av skolans mellanstadium är helt klar (beräknat till december 2019) kommer den att omfatta upp till årskurs 6.