Kontakt

Lars Olof Larsson, utbildningssamordnare yrkesutbildningar
Telefon: 0498- 20 35 84
E-post: lars-olof.larsson@edu.gotland.se

Erik Gerndt, biträdande rektor
Telefon: 0498- 20 35 99
Epost: erik.gerndt@edu.gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Plåt- och svetsmekanikerutbildning – start i augusti 2023

Denna utbildning vänder sig till dig som vill ha goda utsikter till jobb framöver. Att utbilda sig inom svets, metallbearbetning och mekanik är att utbilda sig till ett framtidsyrke med mycket goda möjligheter till anställning. Utbildningen sker i nära samarbete med branschen med ett innehåll som är framtaget att passa den gotländska arbetsmarknaden.

I utbildningen får du bland annat lära dig de vanligast förekommande svetsmetoderna för olika metaller och att bearbeta metaller på olika sätt. Du får också lära dig att hantera verktyg och maskiner som är vanligt förekommande i branschen.

En stor del av utbildningen kommer att ske på olika verkstäder i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Efter utbildningen har du möjlighet att söka arbete på en smides- eller mekanisk verkstad eller inom en industri där man arbetar med konstruktion, reparation, service och underhåll.

 

Dessa kurser ingår i utbildningen:

Tillverkningsunderlag 1, 100 p

Materialkunskap 1, 100 p

Avhjälpande underhåll 1, 100 p

Produktionsutrustning 1, 100 p (alt. Underhåll lager & smörjteknik)

Svets grund, 100 p

Kälsvets 1, 100 p

Stumsvets 1, 100 p     

CAD/CAM, 100 p

Stumsvets 2, 100 p

 

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande
Studieperiod: 21 augusti 2023 - 14 juni 2024
Studietakt: Heltid. Ger möjlighet att söka CSN.
Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd.

Skriv i ansökan under Komplettering i rutan Motivering, kort varför du söker utbildningen.

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland https://gotland.se/webbansokanvux

Vid frågor kontakta:

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84

Kjell Eriksson
Yrkeslärare plåt och svets
Vuxenutbildningen Gotland
kjell.eriksson@gotland.se
Tel: 0700 - 83 22 77