Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: gis@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Karta som visar detaljplaner på Gotland.

Gällande detaljplaner på Gotland

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte. I vår detaljplanekarta har vi samlat alla gällande detaljplaner på Gotland. 

Detaljplanekarta 

I vår detaljplanekarta hittar du öns alla detaljplaner. Har du frågor om gällande detaljplaner - kontakta gärna vår kundtjänst. 

Planbeskrivningar

I alla detaljplaner finns planbeskrivningar som kompletterar kartan och förklarar syftet med detaljplanen. I planbeskrivningen förklaras också vissa bestämmelser mer i detalj så att det ska vara enklare att förstå detaljplanen. I respektive detaljplan i kartan finns en länk till planbeskrivningen.

Alla planbeskrivningar är sökbara, även äldre inskannade dokument, som är tolkade genom så kallad OCR-teknik. Det innebär att äldre planbeskrivningar fortfarande ser likadana ut, men du kan markera text i dokumenten och söka i texten med hjälp av din webbläsare, även om texten exempelvis skulle vara skriven med skrivmaskin.

Tolkningen fungerar oftast bra men har ibland problem med till exempel skador på pappret eller tecken som liknar varandra. Inga manuella justeringar har gjorts i efterhand. Sök därför gärna efter kortare ord eller delar av ord för att öka chansen att hitta det du letar efter.

Bra att veta

Kartinformationen bygger helt eller delvis på Lantmäteriets produkter, läs mer om dem på Lantmäteriets webbplats. Observera att gränserna i kartan saknar rättslig verkan. Vid frågor om fastighetsgränser kontakta Lantmäteriet. 

Upphovsrätt

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Region Gotland och Lantmäteriet har upphovsrätt på allt kartmaterial.

Kontakta oss om planfrågor 

  • Ring vår kundtjänst på nummer 0498 – 26 90 00,  Knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

    Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar.

  • Du kan även maila vår kundtjänst: bygglov@gotland.se.