Kontakt

Fredrik Gradelius
Ordförande
Telefon: 0498-26 98 83
E-post: fredrik.gradelius@gotland.se

Britt Olsson
1:e vice ordförande
Telefon: 0498-22 41 64

Tommy Johansson
2:e vice ordförande 
Telefon: 070-218 0 35 

Lisa Etzner
Samordnare
Telefon: 0498-26 93 04
E-post: lisa.etzner@gotland.se

Linda Jacobsson
Sekreterare
Telefon: 0498-26 96 20
E-post: linda.jacobsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett forum för dialog och ömsesidig information mellan rikstäckande pensionärsorganisationer och Region Gotland. 

Pensionärsrådet är organiserat under regionstyrelsen. Ibland genomförs extra sammanträden för exempelvis information om budgetberedningens förslag.

Rådet skall informeras om frågor där äldre personer berörs, till exempel vid förändringar av organisationen eller ändringar i olika samhällsinsatser. Rådet kan också ge förslag till lämpliga anpassningar av regionens verksamheter.

Varje sammanträde förbereds med ordförande och vice ordförande. En instruktion finns antaget av regionstyrelsen.