Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pedagogiskt resursutbud

"Pedagogiskt resursutbud" är ett samlingsbegrepp för erbjudanden från olika aktörer  - med uppdrag och resurser från regionen - att vara stöd till skolor i deras läroplansuppdrag.

Nätverket startades under hösten 2018. Syftet är att samla vårt utbud på en gemensam plattform, så att det blir enklare att hitta de olika pedagogiska resurserna som finns att tillgå. Nätverket samordnas av oss på Kulturskolan.

Det handlar om t.ex. skolbio, musik-, teater- och dansföreställningar, Fornsalen, Konstmuseet, slöjd- dans- scenkonst- och kulturarvs­konsulenter, Fenomenalen, Fenix Ungkulturhus, Ungdomsgårdarna, Film på Gotland, biblioteken, Ungdomsmottagningen och insatser med Kulturskolans pedagoger.

Länkar till våra nyhetsbrev finns härunder. Vill du anmäla dig till att få våra brev direkt till din egen mailbox, kan du skicka ett mail till:

hans-ake.norrby@gotland.se

Våra nyhetsbrev