Kontakt

Patientnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498 - 26 80 62
Telefontid: Varje helgfri vardag, klockan 8.00 - 12.00
E-post: registrator-pan@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patientnämnden

Uppdrag:  
Hjälpa och stödja patienter och närstående med klagomål på vården.
Bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården.
Tillsätta stödperson till patienter med tvångsvård.

Lämna synpunkter eller klagomål på vården

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du göra både som patient och närstående.

Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård och behandling.

Du kan också kontakta patientnämnden. Vi är en opartisk instans med uppgift att hjälpa och stödja dig som vill lämna synpunkter eller klagomål på vården.

Patientnämnden kan hjälpa dig med att:

Framföra synpunkter och klagomål och få svar från vården.

Informera om dina rättigheter som patient

Informera om möjligheten att få ersättning genom patienskadeförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen.

Informera om möjligheten att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg.


Så här gör du för att lämna synpunkter eller klagomål

Ring oss på 0498-26 80 62, telefontid vardagar mellan 8-12. Du kan också lämna röstmeddelande så ringer vi upp.

Logga in på patientnämnden Gotland - 1177 vårdguiden och skriv till oss.

Fyll i vår blankett, se nedan och skicka den till patientnämnden med post.

Skriv till Patientnämnden via e-post.