Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Patientnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498 - 26 80 62
Telefontid: Varje helgfri vardag, klockan 8.00 - 12.00
E-post: registrator-pan@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans du kan vända dig till när du fått problem i kontakterna med hälso- och sjukvården, tandvården och särskilt boende.


Som patient har du vissa rättigheter, här följer några:

 • Du har rätt till sakkunnig och omsorgsfull vård.
 • Du ska bemötas med respekt och omtanke.
 • Din vård ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med dig.
 • Du har rätt att själv få läsa din journal utom i mycket speciella fall.

Är du missnöjd eller har synpunkter på sjuk- eller tandvården eller särskilt boende?


Kontakta i första hand vårdpersonalen eller ansvarig läkare, fungerar inte detta, kan du vända dig till patientnämndens kansli eller dess ledamöter.


Patientnämndens uppgift

 • Förbättra kontakten mellan patient och personal inom sjukvård, tandvård och särskilt boende.
 • På ett tidigt stadium försöka lösa problem och reda ut eventuella missförstånd.
 • Informera om dina rättigheter som patient.
 • Informera om möjligheten att få ersättning genom patientskadeförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen.
 • Informera om möjligheten att vända sig till Inspektion för vård och omsorg (IVO). 
 • Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.
 • På begäran utse stödperson till den som tvångsvårdas inom psykiatrin.

Personal och förtroendevalda har tystnadsplikt.

Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter; den utreder, föreslår lösningar och kontakter.

Försäkringskassan

Om du har frågor rörande tandvårdsförsäkringens kostnader, kan du vända dig till Försäkringskassan.


Övergripande ansvar

Inspektion för vård och omsorg (IVO) har den övergripande tillsynen över vårdverksamheterna.

 

Om du har klagomål till patientnämnden gällande vården

Kan du logga in på 1177.se och välja patientnämnden och skriva till oss.

Ringa till patientnämnden på 0498-26 80 62, telefontid mellan 8-12 varje vardag.

Fylla i vår blankett, se nedan och skicka den till patientnämnden med post.

Vill du att någon ska företräda dig i ditt ärende hos patientnämnden behövs en fullmakt från dig. Du hittar den nedan under Blanketter.

Du kan också skriva till Patientnämnden via e-post.

Sidan uppdaterad: 22 maj 2018
Ansvarig för sidan: Lena Andersson,
Blanketter

Dina personuppgifter lagras hos patientnämnden på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se http://www.gotland.se/personuppgifter  där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter

Fullmakt

Anmälningsblankett - elektronisk ifyllnad

Anmälningsblankett - ifyllnad för hand

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?