Kontakt

Patientnämnden
Region Gotland

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 29, Visby - 
Hus Gunnfjaun, plan 4
Telefon: 0498 - 26 80 62 
1177: Klicka här för att komma till patientnämndens e-tjänst på 1177.se

E-post: registrator-pan@gotland.se

Behöver du tolk? Kontakta oss så bokar vi tolk.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att hjälpa och stödja dig som vill framföra synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvård, tandvård samt medicinsk vård på särskilda boenden. Patientnämnden är opartisk och fristående från vården. Patientnämnden kan inte påverka medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vården har gjort rätt eller fel. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym i kontakten med oss. Det är kostnadsfritt att vända sig hit.

Patientnämndens uppdrag är att:  

 • Hjälpa och stödja dig som patient och närstående med klagomål på på hälso- och sjukvård, tandvård samt medicinsk vård på särskilda boenden.
 • Bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården.
 • Tillsätta stödpersoner till patienter med tvångsvård.

Om att framföra synpunkter eller klagomål på vården

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du framföra synpunkter eller klagomål. Vården arbetar ständigt med förbättringar på olika sätt. Därför är det bra för vården att få veta om det är något du är missnöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Man kan framföra synpunkter och klagomål på två olika sätt:

 • Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård och behandling.
 • Kontakta patientnämnden.

Patientnämnden kan hjälpa dig med att:

 • Framföra synpunkter och klagomål. 
 • Få svar från vården.
 • Informera om dina rättigheter som patient
 • Informera om möjligheten att få ersättning genom patientskadeförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen.
 • Informera om möjligheten att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
 • Hjälpa dig att komma vidare om ärendet inte är inom patientnämndens uppdrag

Kontakta patientnämnden 

För att framföra synpunkter eller klagomål kan du ringa, skriva via 1177 eller fylla i och posta en blankett. Kontakta oss så vägleder vi dig!

Behöver du tolk? Kontakta oss så bokar vi tolk.

 

Telefon: 0498-26 80 62

Telefontid kan bokas vardagar mellan klockan 08:30-12:00 (torsdagar 9:30-12:00), med enstaka undantag. Vi ringer upp dig på bokad tid. Du kan ringa när som helst under veckan för att boka tid eller för att lämna röstmeddelande. 

1177: Klicka här för att framföra ditt klagomål via 1177 vårdguiden

När du klickar på länken kommer du till patientnämndens sida och vår e-tjänst. Välj "Kontakta Patientnämnden, Gotland" för att komma till vår blankett för att lämna klagomål och/eller synpunkter. Det går även bra att ställa frågor och be om att bli kontaktat. 

Per post: Skriv ut blankett, fyll i och skicka till:

Patientnämnden

Region Gotland

621 81 Visby

E-post: registrator-pan@gotland.se

Du kan även kontakta oss via e-post. Denna väg är bra om du har allmänna frågor. Vi kan inte hantera personuppgifter via e-post, så om det gäller ett klagomål är det bäst att du kontaktar oss via telefon eller 1177.