Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: På tal om Gotland – taltidning

På tal om Gotland är regionens taltidning. Den vänder sig till alla som har svårt att läsa skriven text.

Taltidningen innehåller nyheter, intervjuer, nöje och familjenyheter. Här finns också information från Region Gotland.

På tal om Gotland ges ut på CD-skiva. Den kommer varje vecka och är gratis. Det går också bra att lyssna här på sidan, eller digitalt i en egen uppkopplad spelare för talböcker/taltidningar.

Redaktion och prenumeration:
Tfn: 0498 – 29 90 53
 

 

 

Vecka 48