Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Parkeringsavgifter i Visby

 

Utanför kartans område: Greta Arwidssons gata 33, taxa E

Zonindelning, avgift och tidsbegränsning: 

OBS! Det är alltid skyltningen på plats som gäller!

Parkeringsavgifter

Ställplats för husbilar (Taxa E)
Avgift alla dagar dygnet om.

Avgift vecka 24-35: 10 kr/tim
Avgift vecka 36-23: 5 kr/tim

Taxa A Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 24-32: 20 kr/tim
Avgift vecka 33-35: 20 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
Avgift vecka 36-23: 10 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.

Erlagd avgift gäller även där taxa B, C och E gäller.

Plats: Visby innerstad, alla markerade platser med begränsning av ringmuren, samt parkeringen vid Kruttornet och Österväg vid taxistationen.
 
Taxa B Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 24-32: 15 kr/tim
Avgift vecka 33-35: 15 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
Avgift vecka 36-23: 8 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.

Erlagd avgift gäller även där taxa C och E gäller.

Plats: Tage Cervins gata, Cramérgatan och intilliggande parkeringar, Hamnplan, Skeppsbron, Korsgatan och Tullhusplan.
 
Taxa C

Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 24-32: 10 kr/tim
Avgift vecka 33-35: 10 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
Avgift vecka 36-23: 5 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.

Erlagd avgift gäller även där taxa E gäller.

Plats: Polhemslunden (s.k. coop-parkeringen som begränsas av Kung Magnus väg, Jägargatan och Norra Hansegatan), Fiskmåsen Dovhjorten (P-däck), Östra Byrummet (området som begränsas av Kung Magnus väg, Peder Hardings väg, ringmuren och Skolportsgatan), Holmen och söder om Kallbadhuset.­

Taxa D

Avgift alla dagar dygnet runt: 10 kr/tim, 50 kr/dygn. Max parkeringstid 14 dygn.

Erlagd avgift gäller endast där taxa D gäller. Ej möjligt att betala med mynt.

Plats: I anslutning till Hamnterminalen
 

Taxa E

Greta Arwidssons gata: Alla dagar dygnet om
Övriga platser: Vardagar utom dag före sön- och helgdag 08:00–18:00

Avgift vecka 24-35: 10 kr/tim
Avgift vecka 36-23: 5 kr/tim

Erlagd avgift gäller även där taxa C gäller.

Plats: Lasarettsgatan, S:t Göransgatan och delar av området vid Visby lasarett, Greta Arwidsson gata 33 (ej på kartan)


Sommarparkeringar
Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 24 t.o.m. vecka 33
Grönytan vid Jägargatan 10 kr/tim
Polhemsplats 10 kr/tim

Taxa C gäller.


Avgiftsfria parkeringar
Parkeringen S:t Göran vid Lummelundsväg, på kartan markerad med *, är avgiftsfri.