Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress:
Norra Hansegatan 6B
621 82 Visby

Anställningar
E-post: anstallningsteam@edu.gotland.se

Lena Jonasson
Enhetschef med ansvar för feriejobb, etablering och anställningsteam
Telefon: 0498-20 38 22
E-post: lena.jonasson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Offentligt skyddad anställning (OSA)

Offentligt skyddad anställning, OSA, är en arbetsmarknadsåtgärd som genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Åtgärden strävar efter att denna anställning på sikt ska ge individen arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

För vem

En skyddad anställning är för dig som har en funktionsnedsättning. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du måste också uppfylla något av följande:

  • Du har en kognitiv funktionsnedsättning eller har nedsatt arbetsförmåga på grund av missbruks- eller beroendeproblem.

  • Du har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade.

  • Du har inte jobbat tidigare eller har varit borta från arbetslivet under lång tid på grund av svår psykisk sjukdom.

En skyddad anställning hos offentlig arbetsgivare är ett tidsbegränsat jobb som är anpassat efter dina förutsättningar. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Målet med en skyddad anställning är att du ska utveckla din arbetsförmåga och därmed förbättra möjligheterna till ett jobb.

Anställningen pågår under en begränsad tid och föregås av en praktikperiod. För personer som anvisas till OSA gäller tidsbegränsad anställning på ett år.

OSA samordnas av anställningsteamet på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.