Kontakt

Enheten för arbetsliv 
Besöksadress: 
Norra Hansegatan 6B
​621 82 Visby
 

Nadja Englund 
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon:  0498-20 35 25
E-post: nadja.englund@gotland.se

Elisabeth Hjortholt
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 0498-20 49 93
E-post: elisabeth.hjortholt@gotland.se

Ola Pettersson
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 0498-26 34 79
E-post: ola.pettersson03@gotland.se

Annica Rieem
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 36 67
E-post: annica.rieem@gotland.se

Pernilla Soland
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 35 87
E-post: pernilla.soland@gotland.se

Tom Vigström
Chef för enheten för arbetliv
Telefon: 0498-263373
E-post tom.vigstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Offentligt skyddat arbete - OSA

Insatsen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och riktar sig personer som har varit borta länge från arbetslivet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden: personer med socialmedicinska funktionshinder, långvarig och svår psykisk sjukdom eller missbruksproblematik. Anställningen pågår under en begränsad tid och föregås av en praktikperiod. För personer som anvisas till OSA gäller tidsbegränsad anställning på ett år.

OSA samordnas av anställningsteamet på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.