Kontakt

Se kontaktinformation på 1177.se

Semesterstängt
Bentäthetsmätningar kommer inte genomföras under perioden 4 juli -21 augusti. Vi startar upp verksamheten vecka 34 igen och kommer därefter beakta de remisser som kommit in.


Hitta hit
Vi finns på samma våning som lasarettets huvudentré (plan 3). Följ korridoren rakt fram förbi Medicinska fackbiblioteket och sedan är det skyltat till Ortopedmottagningen.

Enhetschef
Lovisa Benneck
Telefon: 0498-20 41 04
E-post: lovisa.benneck@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till ortopedmottagningen

Bild på mottagningens medarbetare (Foto: RG)

Filmer med patientinformation om knäleds- och höftoperation och rehabilitering

Läs mer

Egenremiss
Ofta kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från primärvård eller via akutbesök på sjukhuset. Det finns även möjlighet att själv, utan remiss från primärvården, kontakta specialistvården genom en egenremiss (gäller inte röntgen eller provtagning).
 
Egenremissen ska vara skriftlig för att den ska kunna hanteras på samma sätt som övriga remisser och skickas per post till aktuell mottagning.
 
Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå utifrån en medicinsk bedömning. Det betyder att du kan erbjudas tid till specialistmottagning alternativt hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Länk till egenremiss ortopedmottagningen