Kontakt

Reception
Telefon: 0498-26 88 19

Barn- och familjeenheten
Besöksadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 88 29
Fax: 0498-27 98 85

Cecilia Thun
Enhetschef
Telefon: 0498-26 96 54
E-post: cecilia.thun@gotland.se

Lars Olofsson
Enhetschef
Telefon: 0498-203899
E-post: lars.olofsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du orolig för ett barn, ungdom eller en vuxen?

Du kan göra en orosanmälan till socialtjänsten för ett barn, en ungdom eller en vuxen som du är orolig för. 
 

Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande såsom olika former av våld, övergrepp, missbruk eller dåliga levnadsförhållanden. 

Det är viktigt att se och uppmärksamma dessa personer så att de kan ges möjlighet till en förändrad situation. 

Lämna sidan Rensa historik


Är det akut? 

  • Ring 112 - SOS Alarm

Vad kan du göra? 

Om du vet eller misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten.
 
Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet eller ungdomen och att du tycker att familjen behöver hjälp.
 
Det underlättar om familjen vet vem som har kontaktat socialtjänsten, men som privatperson har du rätt att vara anonym.
 
Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kapitlet i socialtjänstlagen skyldighet att rapportera misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Skyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi.
 
Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.
 
Hur kan du göra? 
 
Använd i första hand vår e-tjänst: 
 

E-tjänst orosanmälan barn och unga    

 

Du kan även göra en anmälan via telefon eller genom att skicka in en skriftlig anmälan:

Som privatperson har du rätt att göra en anmälan anonymt, men tänk då på att inte ange ditt namn.
 
Telefon dagtid, vardagar Mottagningsteamet
Kontakta Mottagningsteamet på socialtjänstens Individ- och familjeomsorg
Telefon: 0498-26 88 19 (reception)
Adress:
Polhemsgatan 29
621 81 Visby
 
Telefon kvällar, nätter och helger
Ring socialjouren vid brådskade behov av stöd och hjälp.
Telefon: 0498-26 91 45.
Du kan också be att bli kopplad till socialjouren via 112 - SOS Alarm. 
 
Polisen
Telefonnummer: 114 14
Polisen har alltid skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.
 
Barn- och familjeenheten tar emot handlingar vardagar klockan 8:00-16:00
 
Beroende på vad som kommer fram i anmälan kan socialtjänsten göra en polisanmälan se till att ärendet går vidare till Barnahus.
 
Du kan även göra en egen ansökan om stöd och behandling.
 
 

Vad kan du göra?

Om du vet eller misstänker att en vuxen far illa kan du anmäla detta till socialtjänsten.
 
Känner du personen är det alltid bäst att du berättar att du är orolig och att du tycker att personen behöver hjälp.
 
Det underlättar om personen vet vem som har kontaktat socialtjänsten, men som privatperson har du rätt att vara anonym.
 
Hur kan du göra?
 
Använd i första hand vår e-tjänst:   

Som privatperson har du rätt att göra en anmälan anonymt, men tänk då på att inte ange ditt namn.

 
Telefon dagtid, vardagar 
Beroendeenhetens vuxengrupp (BVG), individ- och familjeomsorgen.
Telefon: 0498-26 85 00

Mottagningsteamet, myndighetsavdelningen
(äldre eller personer med funktionsnedsättning)
Telefon: 0498-20 49 69 (09.00-12.00) alt. 0498- 26 90 00

 
Kvällar, nätter och helger
Ring socialjouren vid brådskande behov av stöd och hjälp.
Telefon: 0498-26 91 45
 
Du kan också be att bli kopplad till socialjouren via 112 - SOS Alarm
 
Polisen
Telefon: 114 14
Polisen har skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten
 

Orosanmälan från privatperson

Det finns inga formella krav på hur en orosanmälan ska göras. Det viktiga är att du hör av dig och berättar vem du är orolig för och varför.
Du får vara anonym om du vill. Om du väljer att vara anonym är det extra viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt om den du är orolig för. Då underlättar du socialtjänstens arbete med att hantera din anmälan.