Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Organisation

All regionens verksamhet styrs av olika politiska nämnder. Det högsta beslutande organet är regionfullmäktige. 

Värdegrunden delaktighet, förtroende och omtanke ska prägla arbetet för och i Region Gotland.

Här nedan ser du en bild över regionens organisation, de politiska nämnderna och de olika förvaltningarna.

Organisationsbild över Region Gotland

Hitta direkt