Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppna data

Öppna data är information som är fri att använda, bygga vidare på och distribuera så som du som användare önskar, helt utan kostnad och begränsningar

Alla kommuner och regioner ska enligt direktiv från EU erbjuda öppna data för att öka insynen i verksamheten och främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Tanken är att informationen ska kunna användas av företag, privatpersoner och andra myndigheter för att skapa nya tjänster eller göra egna granskningar.

Portal för Region Gotlands öppna data

I vår portal för öppna data kan du utforska, visa och ladda ner informationen direkt i portalen. Du som utvecklare kan hämta data via API. Just nu innehåller portalen geografisk data, mer data kommer att publiceras.

Öppna data - Region Gotland

Kolada - jämför och analysera

Kommun- och regiondatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Du hittar ett urval av de nyckeltal som finns om Gotland i Kolada i länklistan.

Listan över nyckeltalssamlingar kommer byggas på successivt. 

Kolada