Kontakt

Öja skola
Besöksadress:
Skolvägen 12 
623 35 Burgsvik

Tfn:
0498 - 20 48 95
070-788 79 02

Fritidshemmet Näktergalen
070-788 79 02

Biträdande rektor:
Emma Jansson
Tfn: 0498 - 204952
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498-204956
E-post: carina.larsson01@gotland.se

 

 

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Öja skola

Öja skola

Öja skola är Gotlands sydligaste grundskola, centralt placerad mitt på Storsudret i Burgsvik, med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är Fide, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Öja. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Högbyskolan. Skolan har ca 35 elever.
 
Skolan byggdes 1951. Sedan 2005 har vi också en nybyggd förskola alldeles intill skolan. Vi har egen idrottshall, slöjdlokaler och gångavstånd till kommunbiblioteket.  Skolan har ett eget tillagningskök. Hemkunskap läses på Högbyskolan i Hemse.
 
Skolgården har rejäla gröna lekytor, fotbollsplan och träddungar med cykelstigar för trampcyklar. Vi har eget tillagningskök i skolan. Det finns tillgång till vacker och omväxlande natur inom gång- och cykelavstånd från skolan såsom ängen, havsbad och uteklassrum.

 

Hitta direkt