Kontakt

Öja skola
Besöksadress:
Skolvägen 12 
623 35 Burgsvik

Telefon:
070 -788 79 02

Fritidshemmet Näktergalen:
070-788 82 39

Biträdande rektor:
Irene Pettersson
Tfn: 070-083 28 87
E-post:  irene.pettersson@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498-20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

länk till Karta över Öja skolas upptagningsområde

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Öja skola

Välkommen till Öja skola (F-6)

Öja skola är Gotlands sydligaste grundskola. Mitt på Storsudret i Burgsvik går ca 44 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Vi satsar bland annat på eleven i centrum - att alla elever ska känna sig sedda under sin skoldag och känna medbestämmande. 
 
Vi har eget tillagningskök, idrottshall, träslöjdslokal och gångavstånd till kommunbiblioteket.
 
Skolgården har rejäla gröna lekytor, fotbollsplan och träddungar med cykelstigar för trampcyklar. Det finns tillgång till vacker och omväxlande natur inom gång- och cykelavstånd från skolan såsom ängen, havsbad och uteklassrum.

 

Hitta direkt