Kontakt

Hanna Wärff Radhe
Konsthandläggare/Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 
Berit Ångman Svedjemo
Intendent offentlig konst, Gotlands Museum
Telefon: 070-627 75 74
E-post:  berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Verket Noaks Ark av Evert Lindfors har placerats i ett fd kulsprutevärn i Almedalen. Invigning i september 2018.

Offentlig konst

Region Gotlands konstnärliga gestaltningar genomförs genom regionstyrelsens övergripande konstansvar i samarbete med fastighetsavdelningen, Gotlands Museum, konstnärsorganisationerna, enskilda konstnärer, berörd personal samt kulturadministrationen på kultur- och fritidsavdelningen.

Region Gotland avsätter 1 procent av byggkostnaden för olika offentliga byggprojekt till offentlig konst. Detta sker genom den så kallade 1%-regeln vilket årligen möjliggör inköp av nya stationära konstnärliga gestalningar samt flyttbar konst för Region Gotlands olika offentliga verksamheter.