Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitala nyckelgömmor

För att kunna ge hjälp till alla våra brukare behöver socialförvaltningen hantera nycklar till brukarnas bostad. Det gör vi med hjälp av digital teknik. Det innebär att vi placerar en nyckelgömma i anslutning till ytterdörren. I nyckelgömman förvaras bostadsnyckeln. För att öppna nyckelgömman behövs en digital nyckel med särskild behörighet. Ingen annan än personal som har fått behörighet kan öppna nyckelgömman. Låset till bostaden berörs inte, utan kan användas som vanligt.

Det är bara personer som har Region Gotlands socialförvaltning som utförare av hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm som får en nyckelgömma.

Den digitala tekniken innebär

  • ökad säkerhet och trygghet med färre nycklar i omlopp
  • möjlighet att snabbare ge hjälp vid larm då nyckeln finns vid bostaden och inte behöver hämtas på annan plats
  • minskad miljöpåverkan till följd av minskad körning för att hämta nycklar