Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Madelene Johansson
Projektledare kring nyanländas lärande
Telefon: 0498-26 94 02
E-post: madelene.johansson@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nyanländas lärande

Gotland är en av de kommuner som Skolverket samarbetat med kring nyanländas lärande. Skolverket har i dialog med de deltagande kommunerna genomfört olika slags insatser för att stärka och stödja huvudmän som tagit emot många nyanlända elever.

Region Gotland har stärkt förmågan att ta emot nyanlända elever. De insatser som de senaste åren gjorts med stöd av Skolverket inom projektet Nyanländas lärande har utvärderats och en plan för fortsatt implementering har tagits fram.

Projektet avslutades den 30 juni och vid projekttidens slut kan konstateras att samarbetet med Skolverket varit framgångsrikt och de uppsatta målen har uppnåtts samtidigt som flera nya utvecklingsbehov har identifierats. Bland resultaten kan nämnas etableringen av mottagningsenheten Lotsen, som är en gemensam verksamhet för grundskolan och gymnasiet för kartläggning och introduktion har etablerats. Där tas samtliga nyanlända barn och unga 6-19 år emot för att kartläggas och ges en introduktion till det svenska skolsystemet och till det gotländska samhället.  

Projektet

Våren 2016 fick Region Gotland frågan om stöd behövdes från Skolverket kring att organisera mottagandet och undervisningen av nyanlända elever. Gotland var då en av de kommuner som tagit emot flest antal nyanlända i förhållande till antal kommuninvånare och tidigare erfarenhet av mottagande.

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen tackade ja till erbjudandet och en behovsanalys genomfördes. Ett antal förbättringsområden identifierades och utifrån dessa skrevs en överenskommelse med Skolverket i december 2016 om insatser på motsvarande 5,5 miljoner kronor som ska stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för att säkra kunskapsresultaten. Det vill säga i att planera, följa upp och utveckla utbildandet av nyanlända elever i grundskola och gymnasium. Överenskommelsen med Skolverket sträcker sig till 30 juni 2018. Ungefär 66 kommuner i landet samverkar med Skolverket kring de riktade insatserna.

Projektet på Gotland har fem utvalda utvecklingsområden:

  • det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna
  • mottagandet och undervisningen av nyanlända elever
  • studiehandledningen för nyanlända elever på modersmålet
  • digitala resurser som ett stöd för att arbeta språkutvecklande
  • kompetensutvecklingen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för pedagoger

Projektets styrgrupp

  • Torsten Flemming, chef för grundskolan
  • Lena Nordström, chef för gymnasiet och vuxenutbildningen
  • Elisabeth Jonsson Höök, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Sidan uppdaterad: 4 oktober 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?