Kontakt

Anders Fagerberg, projektledare, teknikförvaltningen
Tfn: 0498-26 93 20
E-post: anders.fagerberg@gotland.se

Malin Pettersson, biträdande projektledare, teknikförvaltningen 
Tfn: 0498-26 92 31
E-post: malin.pettersson01@gotland.se

Frågor om skolverksamhet och undervisning under byggtiden besvaras av:
Per Wessman, rektor
Tfn: 0498-20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Till Alléskolans egen sida

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bygget av nya Alléskolan

Här kan du läsa om pågående byggprojektet kring nya Alléskolan i Visby.

Den befintliga skolbyggnaden ska rivas och en ny byggas på samma plats. Byggprojektet handlar om en nybyggnation på cirka 4000 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. Bygget beräknas kosta 137 miljoner kronor och det är Wisab Bygg AB som är entreprenör.Från vänster: Stefan Nypelius, Havanna Alvermark och Clara Sätterberg i årskurs 3 på Alléskolan samt Karl-Johan Boberg

Efter att bygget står klart kommer skolan med fritidshem att ha plats för två parallella klasser för varje årskurs F-6.  Skolan ska husera 350 elever och 50 medarbetare – 150 fler elever än idag. 100 av dem kommer från Humlegårdsskolan – elever i förskoleklass och årskurs 1 - som ska bli en del av Alléskolan.

Inflyttningen är beräknad till höstterminen 2024. Under byggtiden är elever och personal evakuerade till tillfälliga lokaler på Södervärnskolan.

Den 1 november drog rivningen av gamla Alléskolan i Visby igång. Här några bilder från rivningen som bevittnades av många besökare - både barn och vuxna.