Kontakt

Anders Fagerberg, projektledare, teknikförvaltningen
Tfn: 0498-26 93 20
E-post: anders.fagerberg@gotland.se

Malin Pettersson, biträdande projektledare, teknikförvaltningen 
Tfn: 0498-26 92 31
E-post: malin.pettersson01@gotland.se

Frågor om skolverksamhet och undervisning under byggtiden besvaras av:
Per Wessman, rektor
Tfn: 0498-20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Till Alléskolans egen sida

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bygget av nya Alléskolan

Torsdagen den 8 september togs det symboliska första spadtaget för bygget av nya Alléskolan som ska ge modern och ändamålsenlig lärmiljö med plats för fler elever. Det är 35 år sedan den senaste nya kommunala skolan stod klar. I spadarna höll Karl-Johan Boberg (C), ordförande i tekniska nämnden och Stefan Nypelius, (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med eleverna Havanna Alvermark och Clara Sätterberg i årskurs 3 på Alléskolan.

Spadtaget markerar starten på en efterlängtad byggnation. Den befintliga skolbyggnaden ska nu rivas och en ny byggas på samma plats. Skolan ska efter bygget husera 350 elever och 50 medarbetare – 150 fler elever än idag. 100 av dem kommer från Humlegårdsskolan – elever i förskoleklass och årskurs 1 - som ska bli en del av Alléskolan..

Det handlar om en nybyggnation på cirka 4000 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. Efter att bygget står klart kommer skolan med fritidshem att ha plats för två parallella klasser för varje årskurs F-6. Bygget beräknas kosta 137 miljoner kronor och det är Wisab Bygg AB som är entreprenör.

Inflyttningen är beräknad till höstterminen 2024. Under byggtiden är elever och personal evakuerade till tillfälliga lokaler på Södervärnskolan.